top of page

Hvordan stoppe useriøse renholdsbedrifter?


Vi ønsker at renholdsbransjen skal ha seriøse virksomheter som følger lover og regler, og at arbeidstakerne i bransjen får de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på. Derfor ble det for noen år siden innført en ordning som pålegger renholdsvirksomheter å søke Arbeidstilsynet om godkjenning. Det skal være enkelt å drive seriøst og vanskelig for virksomheter som bevisst bryter lover og regler. Myndighetene og partene samarbeider i et eget bransjeprogram for renhold. Tilbakemeldingen fra bransjen selv er at for mange bedrifter driver uten å være godkjent, eller omgår reglene på andre måter.

Kari Anne Birkeland er seniorrådgiver og prosjektleder for Arbeidstilsynets satsing innen renholdsbransjen. Hun skal delta på cleaning.no konferanse & messe i september, og vil der fortelle om hvilke virkemidler Arbeidstilsynet har tilgjengelig for å kunne stoppe de useriøse renholdsbedriftene. Deler av renholdsbransjen er preget av useriøse og til dels kriminelle aktører, og Kari Anne Birkeland vil fortelle hvordan Arbeidstilsynet jobber for å forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i renholdsbransjen.

Les mer om konferansens innholdsrike program her, og meld deg på høstens spennende konferanse for renholdsbransjen i dag så er du sikker på å få plass!

Anbefalte poster
bottom of page