top of page

Program cleaning.no konferanse & messe 2017

Dag 1

kl. 09.00

Registrering

kl. 09.40

Innledning - velkommen til konferansen

kl. 09.45

Renhold før, nå og i fremtiden. Hvor går vi?

v/ Kjell Bård Danielsen, KBD Gruppen

kl. 10.30

Pause

kl. 10.45

Hvem er en dyktig renholdsleder?

v/ Trond Husby, cleaning.no

kl. 10.45

Myke verdier gir hard valuta

v/ Hanne Nordhagen, City Maid

kl. 11.15

Hvordan stoppe useriøse renholdsbedrifter?

v/ Kari Anne Birkeland, Arbeidstilsynet

kl. 12.00

Lunsj

kl. 13.30

Hvem bryr seg om renholderens helse

v/ Regionale Verneombud, RVO

kl. 14.15

Pause

kl. 14.30

Hvordan utføres fremtidens opplæring av renholdere?

v/ Trond Husby, cleaning.no

kl. 15.00

Oppsummering og ordet fritt/ spørsmål til foredragsholderne

kl. 16.00

Avslutning for dagen

kl. 19.00

Middag

Please reload

Trond; Fremtidens opplæring
Kjell Bård; Renhold før, nå...
RVO; hvem bryr seg...
Hanne; Myke verdier....
Kari; hvordan stoppe...

Dag 2

Behøver vi Insta 800

kl. 09.00

Registrering

kl. 09.45

Sykefravær, medarbeiderens rettigheter og plikter

v/ NAV Arbeidslivssenter

kl. 10.30

Pause

kl. 10.45

Hvordan få best utbytte av bedriftshelsetjenesten?

v/ Regionale Verneombud, RVO

kl. 10.45

Hvordan lykke havnet på møteplanen hos Pentagon

v/ Line M. Åramnes

kl. 11.15

Hva er en profesjonell renholder?

v/ Kjell Bård Danielsen, KBD Gruppen

kl. 12.00

Lunsj

kl. 13.30

How clean is clean - behøver vi kvalitetsstandarden NS Insta 800?

v/ Kjell Bård Danielsen / Trond Husby

kl. 14.00

Hvordan arbeide smartere ved å benytte framtidens sensorteknologi

v/ Frank Oksavik, SCA (Tork)

kl. 14.45

Pause

kl. 15.00

Hvordan lykkes med renholdsbedriften?

v/ Trond Husby, cleaning.no

kl. 15.45

Oppsummering og ordet fritt/ spørsmål til foredragsholderne

kl. 16.00

Avslutning av konferansen

Please reload

Frank Oksavk
Trond; hvordan lykkes
Kjell Bård; Hva er en profesjonell...
RVO; hvordan få bst...
Line; Hvordan lykke...
NAV

Odd Hoika

Kristin Hool

Brith Sørensen

Wenche Odden

undersøkelse

bottom of page