top of page

Nytt nettkurs for etablering og drift av renholdsvirksomhet


etablering og drift av renholdsvirksomhet

Skal du etablere egen renholdsbedrift, og føler behov for å styrke din kompetanse? Eller har du kanskje allerede startet en bedrift, eller er leder i en etablert renholdsbedrift, og ønsker å få litt mer faglig påfyll? Da er dette kurset for deg!

Kurs og kompetansesenteret cleaning.no lanserer i disse dager et helt nytt nettkurs beregnet for både unge nyetablerte renholdsbedrifter, og de som har holdt på en stund.

De fleste gründere er alene om å etablere og drifte sin bedrift, og må derfor ha kunnskap innen økonomi, marked, strategi, teknologi, lover og regler, administrasjon, salg, renholdsfaglig kompetanse osv. Listen er lang! For å gjøre det enklere for deg, og hjelpe deg til velfortjent suksess med din renholdsvirksomhet, har cleaning.no med sitt nettbaserte kurs samlet kunnskap, klokskap og erfaring om disse temaene, presentert i seks leksjoner.

  1. Grunderen

  2. Firma/ økonomi

  3. Kompetanse

  4. Samarbeidspartnere

  5. Kvalitetssikring

  6. HMS - vernearbeid

Alle leksjoner avsluttes med en kunnskapsprøve. Ved bestått kunnskapsprøve og avsluttet kurs, vil deltageren motta kompetansesertifikat. Les mer om kurset her

Dette kurset inngår som del 1 av 4 nettkurs knyttet til etablering, drift og ledelse av renholdsvirksomhet. Lederkursene kan tas enkeltvis eller samlet, bidrar til styrket kompetanse, og at du kan stille ennå bedre rustet til å bygge opp din virksomhet til å bli en seriøs, lovlig, kvalitetsmessig og økonomisk lønnsom renholdsbedrift. Nettkursene kan også gjennomføres sammen med tradisjonell klasseromsundervisning, såkalt hybridlæring.

Leder del 1 - Etablering og drift av renholdsvirksomhet

Leder del 2 – Renholdsledelse

Leder del 3 – HMS – vernearbeid

Leder del 4 – Markedsføring (under utvikling)

Kursutvikleren cleaning.no er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for renholdsbedrifter og offentlige virksomheter. Medlemskap i cleaning.no gir trygghet, økt kompetanse og seriøsitet.

Anbefalte poster
bottom of page