Det snakkes og skrives mye om sykdom og sykefravær, og vi kan enes om at sykefravær medfører uheldige konsekvenser både for samfunnet, arbeidsgiver og den ansatte. Skade og sykdomsforebyggelse er derfor viktig for et godt liv og god helse. Diffuse plager og lidelser står for mer enn en...

Renholdsbransjen har mange utfordringer knyttet til at mange arbeidstakere har utenlandsk bakgrunn.  Er vi dyktige nok i våre relasjoner med disse arbeidstakerne? Forstår vi hverandre riktig? Utøves det god ledelse, eller tar vi for mye utgangspunkt i vår tradisjonelle norske kultur og...

Smittekjeden er en beskrivelse av hvordan smitte overføres. Her får du lære litt om hvordan du kan bryte smittekjeden.

  • Overføring av smitte kan skje på mange måter, men det må finnes et smittestoff, en smittekilde, en smittevei og en smittemottaker.

  • Sammen med smitteutgangen ho...

10/02/2020

Hva skal til for at man kan kalle seg en profesjonell renholder?

En profesjonell er en person som er utdannet/faglært og utøver en profesjon. Man må altså ta en spesialisert utdanning for å kunne kalle seg profesjonell innen et yrke. En definisjon av begrepet profesjonell kan da bli en y...

Please reload

Tidligere innlegg

Hvilke kulturelle utfordringer møter vi i arbeidslivet?

13/07/2020

1/18
Please reload

Få arbeid i renholdsbransjen?

Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?