Smittekjeden er en beskrivelse av hvordan smitte overføres. Her får du lære litt om hvordan du kan bryte smittekjeden.

  • Overføring av smitte kan skje på mange måter, men det må finnes et smittestoff, en smittekilde, en smittevei og en smittemottaker.

  • Sammen med smitteutgangen ho...

10/02/2020

Hva skal til for at man kan kalle seg en profesjonell renholder?

En profesjonell er en person som er utdannet/faglært og utøver en profesjon. Man må altså ta en spesialisert utdanning for å kunne kalle seg profesjonell innen et yrke. En definisjon av begrepet profesjonell kan da bli en y...

Innenfor renholdsbransjen er det særdeles mange nyetableringer av selskap. Det kan se ut som det flere steder allerede er en overetablering av renholdsbedrifter, og at det store antallet kan skape problemer både for de allerede etablerte og de nye renholdsbedriftene. Likevel, generelt e...

Vi er storfornøyde med den vellykkede Renholdskonferansen i 2019 og er nå igang med å forberede årets store begivenhet! Temaet for 2020 er kvalitet og det kompetente blikket

Hva vil det si å ha et kompetent blikk? Hvordan skaffer man seg det? Hva taper man på å ikke ha det?

Alt dette...

Please reload

Tidligere innlegg

En profesjonell renholder?

10/02/2020

1/17
Please reload

Få arbeid i renholdsbransjen?

Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?