Renholdsbransjen har mange utfordringer knyttet til at mange arbeidstakere har utenlandsk bakgrunn.  Er vi dyktige nok i våre relasjoner med disse arbeidstakerne? Forstår vi hverandre riktig? Utøves det god ledelse, eller tar vi for mye utgangspunkt i vår tradisjonelle norske kultur og...

Smittekjeden er en beskrivelse av hvordan smitte overføres. Her får du lære litt om hvordan du kan bryte smittekjeden.

  • Overføring av smitte kan skje på mange måter, men det må finnes et smittestoff, en smittekilde, en smittevei og en smittemottaker.

  • Sammen med smitteutgangen ho...

10/02/2020

Hva skal til for at man kan kalle seg en profesjonell renholder?

En profesjonell er en person som er utdannet/faglært og utøver en profesjon. Man må altså ta en spesialisert utdanning for å kunne kalle seg profesjonell innen et yrke. En definisjon av begrepet profesjonell kan da bli en y...

Innenfor renholdsbransjen er det særdeles mange nyetableringer av selskap. Det kan se ut som det flere steder allerede er en overetablering av renholdsbedrifter, og at det store antallet kan skape problemer både for de allerede etablerte og de nye renholdsbedriftene. Likevel, generelt e...

Please reload

Tidligere innlegg

Hvilke kulturelle utfordringer møter vi i arbeidslivet?

13/07/2020

1/18
Please reload

Få arbeid i renholdsbransjen?

Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?