top of page

Få arbeid i renholdsbransjen?


En ukes grunnkurs i profesjonelt renhold

Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder? Renholdsyrket er veldig variert, og vi vet fra vår lange erfaring med undervisning av renholdere at det er viktig å tenke gjennom hvilken renholdsfaglig kompetanse som må tilbys for å løse ulike renholdsoppdrag. Og, arbeidsgivere ønsker rimeligvis helst å ansette nye medarbeidere som allerede har praktisk erfaring og/eller teoretisk utdannelse knyttet til renholdsyrket.

Cleaning.no har utarbeidet en opplæringsplan som synliggjør hvilken grunnleggende teoretisk utdannelse en renholder bør ha, og som er nødvendig for at en renholder med rette kan kalles en profesjonell renholder. De som kan dokumentere sin arbeidserfaring og utdannelse stiller ofte først i køen når nye medarbeidere skal velges!

Cleaning.no er rådgiver, kurs og kompetanseleverandør innen profesjonell renholdsvirksomhet. Vi er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for private, profesjonelle renholdsbedrifter, og offentlig virksomhet. Våre instruktører har vært eller er ledere i renholdbedrifter, og har en betydelig teoretisk og praktisk erfaring innen alle typer profesjonelt renhold. Vi har et stort kontaktnett blant renholdsbedrifter, som vil være nyttig når kursdeltageren skal søke arbeid etter avsluttet kurs.

1. Gjennomføring

Formålet med kurset er å bidra til at deltagerne skal få varig relevant arbeid innen renholdsyrket. Kurset tilrettelegges og gjennomføres av cleaning.no, med grupper på inntil 12 deltagere. Det legges til grunn at undervisningsspråket på kurset er norsk, men at det ved behov kan være aktuelt å supplere med noe engelsk for økt forståelse hos den enkelte kursdeltager. Deltagerne tilbys grunnleggende opplæring i renholdfaget, og kurset gjennomføres i løpet av 1 uke, mandag-fredag kl 09:00-15:30.

Kurset kan gjennomføres i de fleste byer i landet.

2. Faglig innhold

2.1 Teori

Vår teoretiske gjennomgang i klasserom gir relevant undervisning, og vil dekke alle de viktigste basale fagområder innen profesjonelt renhold. Viktige prinsipper for ergonomisk riktig arbeid vil også bli gjennomgått. Målsetningen er å gi den enkelte kursdeltager tilstrekkelige kunnskaper for å kunne arbeide selvstendig innen profesjonelt renhold.

Nettkurs

Alle kursdeltagere vil også få sin personlige brukertilgang til vårt nettkurs for renholdere. De vil da parallelt med kurset også gjennomføre nettkurset, som også inneholder kunnskapsprøver som må bestås. Nettkurset kan gjennomføres på flere språk med bruk av Google Translate. Les mer om nettkurset her

Kvalitet NS INSTA 800

NS INSTA 800 er en kvalitetsstandard som benyttes for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet. Oppdragsgivere for renhold ber ofte renholdsleverandører dokumentere at deres renholdere har nødvendig opplæring innen denne standarden. Vi legger derfor inn denne opplæringen som en del av vår kursuke. Alle deltagere får eget sertifikat for dette kurset. Les mer her

2.2 Program

Vårt program er nøye sammensatt og baseres på vurderinger knyttet til behov for teoretisk og praktisk grunnopplæring av renholdere. Renholdyrket er i høy grad et praktisk yrke som krever praktiske ferdigheter, men som også fordrer en del teoretisk forankring. Det er likevel begrenset hvor mye teori som må læres før man kan starte i yrket, og i vårt program legges det opp til at den teoretiske grunnopplæring innen renholdsfaget kan gjennomføres i løpet av 4 undervisningsdager.

Modul 1: Innføring i renholdyrket

Modul 2: Arbeidsmiljø

Modul 3: Kvalitet / service

Modul 4: HMS / BHT / Vernetjeneste

Modul 5: Renholdflater / materiallære

Modul 6: Renholdutstyr / renholdteknologi

Modul 9: Arbeidsteknikk, ergonomi

Modul 10: Mikrobiologi / Generell og personlig hygiene

Modul 11: Periodisk renhold

Modul 12: Avfallshåndtering / miljø/ inneklima

3. Organisering

Basert på vår erfaring mener vi at 4 undervisningsdager er riktig disponering og balansering av tidsforbruk, hvor vi vil nå målsetningen om at kandidatene skal få en grunnleggende undervisning som gjør dem interessant for arbeidsgivere innen renhold.

Vi vet at mange kursdeltagere vil ha stor nytte av en dags jobbsøk hjelp knyttet til søkeprosessen for å finne arbeid innen renholdsbransjen. Vi kjenner mange renholdsbedrifter rundt om i landet, og vil kunne være til konkret hjelp med å formidle kontakter.

Undervisningen organiseres under følgende fordeling:

- Teoriundervisning i klasserom 3 dager

- Kvalitetskurs – NS INSTA 800 1 dag

- Jobbsøk for renholdsbransjen 1 dag

4. Pris

Kurset koster pr. deltager kr 8.500,-

Prisen gjelder for undervisning 5 kursdager, 2 nettkurs samt kurssertifikater.

Vi tar forbehold om gjennomføring dersom mindre enn 8 deltagere. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart, belastes full avgift.

5. Hjelp til finansiering

Du kan ha flere muligheter for å få hjelp til finansiering av våre kurs.

Støtte fra NAV

NAV kan tilby støtte til utdanning, dersom de vurderer dette som nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne skaffe deg eller beholde arbeid. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for mer informasjon om dine muligheter for å få støtte.

Støtte fra arbeidsgiver

Mange får dekket hele eller deler av kursavgiften fra sin arbeidsgiver. Kunnskapsrike og dyktige medarbeidere utgjør en viktig ressurs for din arbeidsgiver, og de fleste arbeidsgivere ønsker å støtte medarbeidernes faglige utvikling. Er din arbeidsgiver medlem i cleaning.no får de rabatter på kursavgiften.

Støtte fra foreninger, organisasjoner og lag

Flere av våre kursdeltagere får dekket deler eller hele kursavgiften fra foreninger, organisasjoner eller lag der de er medlem eller har annen tilhørighet til. Dette kan være fagforeninger, bransjeforeninger, interesseorganisasjoner eller ulike typer av lokale lag.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere avklaring

Anbefalte poster
bottom of page