top of page

Ute etter ny jobb?


Foto: Erik Ruud/Arbeidstilsynet.no

De fleste av oss ønsker å skifte arbeid og arbeidsgiver en eller flere ganger i løpet av et yrkesliv. Avhengig av din utdannelse, arbeidserfaring, personlige egenskaper med mer, så kan det være relativt enkelt eller nærmest helt umulig å finne nytt arbeid. Hvilke yrkesgrupper som er etterspurt i arbeidsmarkedet vil svinge i takt med samfunnsendringer generelt, men noen yrker er relativt konstante. Renholder er et yrke som det alltid vil være behov for, og da også for teamledere, renholdsledere og andre støttefunksjoner knyttet til utførelse av renholdet. Så, spørsmålet blir da rimeligvis hva skal jeg gjøre for å få den jobben som jeg har lyst på? Det finnes ingen fast fasit på dette spørsmålet, men vi skal likevel i det følgende gi noen enkle tips om hva du bør passe på når du skal søke.

Hvor finner vi ledige stillinger?

Vanlige kilder for å finne ledig arbeid er internett, finn.no, nav.no, bedrifters egne hjemmesider, kommuner, vikarfirmaer, avisannonser med mer. La oss da allerede her fastslå at suksesskriterium nummer 1 handler om å søke nok. 8-10 søknader er som regel ikke tilstrekkelig for å vite om du kan få en jobb eller ikke. Dette fordi din mulighet for å finne arbeid ikke bare er knyttet til din tidligere arbeidserfaring og kompetanse, mens også i stor grad om «timing». Hadde du kommet i forrige uke hadde jeg hatt bruk for deg. Dette tilfeldighetenes spill gjelder i de fleste bransjer. Men, dette betyr ikke at du skal masseprodusere dårlige søknader, i håp om å treffe blink.

Likevel, de fleste ledige jobber blir aldri utlyst og du kan kun finne disse jobbene ved å lete aktivt. Det anslås at så mange som halvparten av alle ledige stillinger ikke utlyses, men går til arbeidstakere som oppsøker arbeidsplasser, blir ansatt gjennom referanser, nettverk, interne ansettelser og ansettelser av vikarer. Altså, ta deg en runde, snakk med bekjente, send epost, bruk sosiale medier, spør folk du møter, bruk ditt nettverk. De fleste ønsker vel å være hjelpsom om de kan.

Lag en god CV og søknad

Selv om det er relativt enkelt å finne på nettet informasjon og maler for utforming av en CV og søknad, så er det påfallende og litt underlig hvor mange arbeidssøkende som likevel leverer dårlige søknader. Ofte kjedelige, upersonlige søknader som ikke skiller seg ut i mengden. Husk da at det er hovedsakelig tre ting arbeidsgivere ser etter. Vil du klare å gjøre jobben, er du motivert for å gjøre en god jobb, og vil du passe inn i vår bedrift om vi ansetter deg? Det er bekreftende og ærlige svar på disse spørsmålene du må få tydelig frem i din søknad, og på jobbintervjuet. Spørsmålet du må stille deg er hvorfor skal arbeidsgiveren ansette nettopp deg, og ikke en av de andre søkerne. Finner du svaret selv, så kan du også lettere overbevise andre. Når du søker en jobb må du tydelig få frem hvorfor nettopp du skal velges. Søknaden er din egen markedsføring.

CV – curriculum vitae

Curriculum vitae er latin og betyr «livets løp». En curriculum vitae er et sammendrag av utdannelse, yrkeskarriere og hva man har oppnådd så langt i sitt liv. Det er vanlig å legge ved en CV når du søker en jobb for å vise hvilke kvalifikasjoner og relevant erfaring du har. Det som skiller en god CV og søknad fra de dårlige, er at de gode tydelig viser relevant innhold i forhold til den jobben du søker, samtidig som at den er redigert slik at leseren lett finner viktig informasjon.

Noen enkle tips for å lage en god CV og søknad:

 • De vanligste punktene å ha med i en CV er kontaktinformasjon, utdanning, arbeidserfaring, kurs, verv, språk og referanser. Bruk gjerne en mail som du kan finne på nettet.

 • Bruk navnet ditt som tittel. «CV» er ikke nødvendig å skrive, da alle skjønner dette. Ikke la din kontaktinformasjon ta halve siden, men før dette opp på en linje.

 • Dine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en kan gi leseren en god start, men husk da at en nøkkelkvalifikasjon blir bedre jo mer objektiv den er.

 • Plukk ut noen av dine viktigste erfaringer som er relevante for jobben du søker, og legg dem øverst i erfaringsdelen.

 • Ta gjerne med et bilde. Du må ikke, men det er vanlig og akseptert, og gjør det lettere å huske deg.

 • Informasjon om ungdomsskole, irrelevante kurs eller om du for eksempel var avisbud som 13-åring gir ingen verdi i din søknad, og kan tones ned eller fjernes fra CV. Men, unngå betydelige huller i din CV. Det er livets løp som skal beskrives, og det bør ikke være perioder som ikke blir forklart

 • Ikke-imponerende språkkunnskap bør unngås. Ikke skriv at du snakker «noe norsk». Godt norsk høres bedre ut, men lyv ikke.

 • Stram opp språket ditt, vær konkret, bruk aktiv variant og ta bort adjektiv og småord som for eksempel nesten, veldig, kanskje, nokså, vel, omtrent og litt. Det heter ikke; Disse ordene kan være i veien. Skriv heller at Disse ordene er i veien. Ser du poenget? Budskapet ser sterkere ut om du sier det tydelig og rett frem. Vi skal ikke muligens bli en dyktig medarbeider. Vi er.

 • Du kan skrive at referanser oppgis på forespørsel. Pass da på at dine referanser er forespurt om å være din referanse, og er forberedt på at du er arbeidssøkende.

 • Ta med dine fritidsinteresser om de bidrar til å fremheve din personlighet.

 • Det er viktig at din CV ikke er full av informasjon som ikke er relevant. Vær kort og konkret, og fremhev det som er aktuelt for den jobben du søker.

 • Ikke fremstå som tryglende. Arbeidsgiveren ønsker å finne ut om du er rett ansatt for jobben, og ikke hva han kan gjøre for å hjelpe deg. I stedet for å kun skrive at du er dyktig og har kvaliteter, skriv at du er dyktig, har kvaliteter, og derfor kan løse arbeidsoppgavene for dem.

 • Prøv å lage en spennende søknad der du tydelig får frem din personlighet. Vi ansetter mennesker, ikke maskiner.

 • Husk at arbeidsgivere merker fort om din søknad er masseprodusert, og de ønsker ikke å være en i mengden.

 • Ikke skriv for langt, maks en side for søknaden og en side for CV.

 • Tenk at søknaden skal ha en spennende og interessevekkende innledning, en overbevisende og forklarende midtdel, og en selgende avslutning.

Jobbintervjuet

Når du skal på intervju, så still forberedt! Les litt om arbeidsgiveren på nettet, les og repeter din egen CV, tenk på hva ville du spurt deg selv om, og finn noen gode svar og fortellinger som kan passe. Spørsmålene som blir stilt deg er ikke ment for å sette deg fast og gjøre deg forlegen, men som regel for å kunne vurdere dine holdninger, energi, stabilitet, modenhet og intelligens. Tenk gjennom hva du kan si for å gi et ærlig og solid inntrykk av deg selv. Stiller du godt forberedt så vil arbeidsgiver alltid bli positiv til deg. I intervjuet skal du veksle blikk med alle i rommet, lene deg litt frem på stolen, smil og hold hendene i ro.

Og, du må aldri komme for sent til et intervju, snakke dårlig om tidligere sjefer eller kolleger, gi et slapt håndtrykk eller kroppsspråk, lukte vondt på grunn av dårlig hygiene eller sigaretten du tok før du kom inn til intervjuet. Du må heller ikke virke uforberedt, arrogant og for mye selvsikker. Men, om du er nervøs så gjør det ikke noe. Det kan jo være et tegn på at jobben betyr mye for deg, ikke sant? Husk at det du skal få frem er din sterke motivasjon og gode personlighet, at du uten problem vil klare jobben, og at du helt sikkert vil passe inn i bedriften. Lykke til!

コメント


Anbefalte poster
bottom of page