top of page

Hvordan lykkes med renholdsbedriften?

Foreleser; Trond Husby, cleaning.no 

 

Trond etablerte sitt første renholdsfirma for mer enn tjue år siden, og har bygd opp og ledet flere virksomheter innen renhold, catering og omsorg, så vel i Norge som i utlandet. Han har en betydelig og allsidig erfaring både med ledelse av små og store organisasjoner, rådgivning innen renhold, samt driftsoppfølging av alle typer profesjonelt renhold. Han holder kurs og foredrag blant annet innen renholdsfaget, bedriftsutvikling og arbeidspsykologiske emner. Han kan faget, og kjenner bransjen.

 

Cleaning.no er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for profesjonelle renholdsbedrifter og offentlig virksomheter i Norge. Cleaning.no er en enhet i Norwegian Cleaning Consultants AS, som er et kurs og kompetansesenter for profesjonell renholdsvirksomhet. Selskapet drifter også nettportalen www.cleaner.no som tilbyr nettkurs, samt fagbloggen for renhold www.goclean.no  Vår erfaring, din suksess 

 

Tema; Hvordan lykkes med renholdsbedriften?

 

Alle som driver en bedrift har rimeligvis et ønske om lønnsomhet. Uten bedriftsøkonomisk lønnsomhet har bedriften ikke livets rett, og vil før eller siden måtte avvikles eller begjæres konkurs. Innen renholdsbransjen har vi over flere år registrert en betydelig nyetablering, og i vårt lille land finnes det nå flere tusen registrerte og godkjente renholdsbedrifter. Dette påvirker markedssituasjonen også for de større og allerede etablerte bedriftene, som dermed presses til nytenkning for å opprettholde sin berettigelse som en attraktiv og lønnsom aktør i bransjen.

 

Hva er da de store suksessfaktorene som skiller de bedriftene som overlever fra de som må kaste inn håndkleet? Vi erfarer at dette er et sammensatt bilde, og skal i dette foredraget se nærmere på noen viktige faktorer som renholdsvirksomheter etter vår oppfatning må ha et bevisst og aktivt forhold til for å kunne lykkes.

Trond Husby

bottom of page