top of page

cleaning.no offentlig godkjent som nettskole


cleaning.no er godkjent som nettskole av Kompetanse Norge, som er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Kompetanse Norges visjon er «Livslang læring for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv». Kompetanse Norge jobber for at voksne både i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger. De samler kunnskap og gir anbefalinger til myndighetene og andre aktører for å sikre videreutvikling av kompetansepolitikken. Les mer om Kompetanse Norge her....

Kompetanse Norge mener at cleaning.no oppfyller kravene i Lov om voksenopplæring §13 om å drive på grunnlag av overordnede mål, som er å videreutvikle fjernundervisningen, gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring og å utvikle tilrettelagte opplæringstilbud.

«Kompetanse Norge finner på bakgrunn av søknad og dokumentasjon at cleaning.no tilfredsstiller lovens krav for nettskoler, og godkjenner med dette Norwegian Cleaning Consultants AS – cleaning.no som nettskole etter lov om voksenopplæring».

cleaning.no er en kompetanseleverandør innen profesjonell renholdsvirksomhet. Vi er en uavhengig og aktiv nettskole for private, profesjonelle renholdsbedrifter og offentlig virksomhet. cleaning.no følger bransjens kvalitetsnormer for fjernundervisning.

10 fordeler med nettstudier

  1. Start når det passer deg

  2. Ingen reisekostnader

  3. Tilpasset pc, nettbrett og smarttelefon

  4. Rimelig utdannelse

  5. Synliggjør din kompetanse

  6. Studer der du er

  7. Studer i ditt eget tempo

  8. Fleksibelt

  9. Jobb og tjen penger mens du studerer

  10. Du kan få sponset utdanning av arbeidsgiver, NAV, forbund, organisasjon eller andre

Ønsker du mer informasjon om kurs fra vår nettskole, les her...

Anbefalte poster
bottom of page