top of page

Fremtidens vinnere innen renhold? (del 2)


fremtidens vinnere innen renhold?

Dette er andre innlegg i en serie på tre innlegg om viktige suksessfaktorer for å lykkes med renholdsvirksomhet. Neste innlegg kommer 22.05

Kvalitetsplaner

Fortsatt er det slik at de fleste renholdsavtaler mellom oppdragsgiver og leverandør inngås uten kvalitetsbeskrivelser og mål. Man blir enig om en pris basert på frekvenser og arbeidsomfang, men altså ikke hvor rent det faktisk skal være fra rom til rom. Vi finner denne praksisen noe underlig, da mulig usikkerhet rundt hva som faktisk er forventet fra kunder absolutt kan skape fremtidige betydelige problemer mellom kunde og leverandør. Det er kjent at mange renholdsbedrifter tilbyr relativt lave priser for sine tjenester fordi de ikke anser avtalens beskrevne frekvenser som programmerte og absolutte, men som et utgangspunkt for en behovsvurdering av renholdet. Er renholderen opplært til kun ”inn se og snu”, så sier det seg selv at arbeidsgiver sparer på redusert arbeidstid. Og, når det altså heller ikke er definert noen tydelige kvalitetsmål, så er det relativt fritt frem for leverandøren. Vi anbefaler selvfølgelig ikke at renholdsbedriften skal nærmest lure sine kunder, men heller være i forkant og anbefale kunden en renholdsplan med kvalitetsmål. De som viser kundene sin faglige kompetanse ved å foreslå smarte løsninger som gir kunden økonomiske besparelser men samtidig opprettholder forventninger til kvalitet, fremstår som en god samarbeidspartner og opplever en sterkere lojalitet fra kunde til leverandør.

Opplæring og kompetanse

Har dere opplæringsplaner for bedriftens medarbeidere, både for renholdere og ledere? Renholdsbedrifter er gjerne opptatt av å utvikle årsplaner for periodisk renhold og vedlikehold av kundens bygninger, men mangler helt planer for egen virksomhet. Kompetente medarbeidere er bedriftens viktigste ressurs, og det bør derfor være en selvfølge at alle arbeidstagere tilbys en nøye og gjennomtenkt plan for faglig utvikling. Dette er da også spesielt viktig siden vi møter stadig større pedagogiske utfordringer knyttet til økende antall fremmedspråklige medarbeidere innen renholdsbransjen. I arbeidsmiljøloven heter det at arbeidsgiver plikter å tilby alle sine medarbeidere opplæring på et språk de kan forstå. Etter vår erfaring så er de fleste arbeidsgivere langt unna å innfri dette kravet. Enkelte bedrifter har planer på papiret, men omsetter planene ikke i praktisk handling i form av kurs og veiledning.

Ledelse

I forsvaret har de en enkel regel for god ledelse; løs oppdraget, ta vare på dine menn. Innen renholdsbransjen stopper det litt for ofte etter det første punktet, altså å løse oppdraget. Alt for mange renholdsledere benytter nesten all sin tid til administrasjon, og ikke til å ta vare på medarbeiderne. En dyktig leder vokser ikke på trær, og de fleste bedrifter må utvikle sine egne talent. Husk da at det ikke er nødvendigvis noen sammenheng mellom å være en dyktig renholder med fagbrev, og det å lede andre mennesker. At ledere er en meget viktig faktor for bedriftens effektivitet og trivsel og motivasjon blant medarbeidere, er hevet over enhver tvil. At ledelse påvirker helse, selvtillit, yrkesstolthet, arbeidsglede og innsats er også dokumentert. Derfor er det et kritisk etisk bedriftsanliggende å velge ut og utdanne ledere før man slipper dem løs på folk. Like etisk krevende bør det være for de samme lederne å medvirke til positiv påvirkning av de ledede. Dyktige ledere er en særdeles sentral suksessfaktor for renholdsvirksomheten, og en resurs som må utvikles og ivaretas. Og, praktiske handlinger vil alltid være kjernen i god ledelse. Det er ikke hva ledere sier, men hva de faktisk gjør som er vesentlig. Det handler om å bry seg.

Anbefalte poster
bottom of page