top of page

Hva er en profesjonell renholder?

Foreleser; Kjell Bård Danielsen, KBD Gruppen

 

Er det noen i renholdsbransjen som kan kalles en nestor, så må det være Kjell Bård Danielsen. 86 år og still going strong.

 

De aller fleste i bransjen vet hvem Kjell Bård Danielsen er. I over 50 år har han vært en sentral aktør i renholdsbransjen i Norge, blant annet som foreleser på kurs og konferanser, rådgiver, forfatter av artikler og flere fagbøker.

 

Kjell Bård er utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim, og har arbeidet hele sitt yrkesaktive liv for renholdsbransjen. Som nyutdannet i 1956 ble han ansatt i et konsulentfirma, hvor han var med på å rasjonalisere renholdet i statlige virksomheter. Deretter ble han ansatt i Oslo Rengjøringsbyrå som teknisk sjef. Selskapet ble senere til Norsk Rengjøringsselskap, i dag kjent som ISS. Kjell Bård jobbet der i 11 år, før han valgte å hoppe av for å starte egen virksomhet, kjent i dag som KBD Gruppen.

 

Tema; Hva er en profesjonell renholder?

 

Blir våre renholdere gitt riktig og tilstrekkelig opplæring slik at de har nødvendige spesialiserte faglige ferdigheter, er trygg på hvordan arbeidet skal utføres, og med god yrkesstolthet kan kalle seg en profesjonell Renholder? Hva bør våre renholdere egentlig kunne beherske teoretisk og praktisk for at vi skal kunne snakke om utøvelsen av profesjonelt renhold?

 

Det ingen tvil om at Kjell Bård er rette mann til å ta konferansedeltagerne med på refleksjoner rundt dette svært viktige temaet. Kjell Bårds genuine erfaring fra bransjen ligger som et solid bakteppe når han skal dele sine tanker med oss om hvilke renholdsfaglige kunnskaper våre renholdere skal inneha for at de virkelig kan kalles en profesjonell renholder.

 

Kjell Bård Danielsen

bottom of page