top of page

Hvem er en dyktig renholdsleder?

Tema; Hvem er en dyktig renholdsleder?

 

Hvordan kan et menneske bli moralsk og emosjonelt akseptert som leder, og et annet bli fullstendig avvist? Er det slik at godt lederskap kan tilskrives en x-faktor i individet?

 

I Norge, og spesielt i små bedrifter, ser vi ofte en forventning til lederen som ligger tettest opp mot «manager» – delen, altså en administrator av renholderne. En leder bør, i tillegg til å beherske økonomiske og administrative forhold, også være i stand til å ta vare på sine ansattes psykologiske behov – relasjoner, trivsel, familieforhold, motivasjon og liknende. Gjort enkelt finnes det altså to grupper kriterier for effektivt lederskap: på den ene siden produktivitet og effektivitet, og på andre siden oppfyllelse av menneskelige behov. De som spesialiserer seg på menneskeledelse må ha evner og innsikt som skiller seg fra administratorene. Fokus på relasjoner til medarbeidere er selve grunnlaget for ekte påvirkning.

 

Trond vill i sitt innlegg reise det vanskelige spørsmålet; Hvem er en dyktig renholdsleder?

bottom of page