top of page

Hvordan utføres fremtidens opplæring av renholdere?

Foreleser; Trond Husby, cleaning.no 

 

Trond etablerte sitt første renholdsfirma for mer enn tjue år siden, og har bygd opp og ledet flere virksomheter innen renhold, catering og omsorg, så vel i Norge som i utlandet. Han har en betydelig og allsidig erfaring både med ledelse av små og store organisasjoner, rådgivning innen renhold, samt driftsoppfølging av alle typer profesjonelt renhold. Han holder kurs og foredrag blant annet innen renholdsfaget, bedriftsutvikling og arbeidspsykologiske emner. Han kan faget, og kjenner bransjen.

 

Cleaning.no er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for profesjonelle renholdsbedrifter og offentlig virksomheter i Norge. Cleaning.no er en enhet i Norwegian Cleaning Consultants AS, som er et kurs og kompetansesenter for profesjonell renholdsvirksomhet. Selskapet drifter også nettportalen www.cleaner.no som tilbyr nettkurs, samt fagbloggen for renhold www.goclean.no

 

Tema; Hvordan utføres fremtidens opplæring av renholdere?

 

Blir våre renholdere gitt tilstrekkelig opplæring slik at de har nødvendige spesialiserte faglige ferdigheter, er trygg på hvordan arbeidet skal utføres, og med god yrkesstolthet kan kalle seg en profesjonell renholder?

 

Etter hva vi har erfart synes det som om de fleste renholdsvirksomheter i følge dem selv har gode systemer for opplæring av sine ansatte, i alle fall på papiret. Og noen virksomheter har naturligvis grunn til å være fornøyd med opplegg og gjennomføring av sin opplæring for renholdere og ledere. Likevel, de fleste arbeidsgivere innen renholdsbransjen møter mye av de samme utfordringer, f.eks finne tid til å samle renholderne for undervisning, språkmessige utfordringer, kontinuitet i opplæringen, og ikke minst hvilken fagplan som skal benyttes for basis og spesialistopplæring.

 

I dette foredraget vil Trond se nærmere på hvilken kompetanse fremtidens renholdere og renholdsledere bør besitte, og hvilke pedagogiske plattformer som kan benyttes for å sikre at de tilsiktete faglige mål oppnås.

Trond Husby

bottom of page