top of page

Kompetanseutvikling med fleksibel læring

Foreleser: Trond Husby, daglig leder cleaning.no 

 

Trond etablerte sitt første renholdsfirma for mer enn tjue år siden, og har bygd opp og ledet flere virksomheter innen renhold, catering og omsorg, så vel i Norge som i utlandet. Han har en betydelig og allsidig erfaring både med ledelse av små og store organisasjoner, rådgivning innen renhold, samt driftsoppfølging av alle typer profesjonelt renhold. Han holder kurs og foredrag blant annet innen renholdsfaget, bedriftsutvikling, ledelse og arbeidspsykologiske emner.  

 

Tema: Kompetanseutvikling med fleksibel læring

 

Renholdsbransjen er preget av at renhold er «ferskvare», hvor høyeste prioritet som oftest er å få utført arbeidet effektivt og i samsvar med avtalte frekvenser og kvalitetsmål. Arbeidgivere er likefullt pliktig til å gi sine medarbeidere nødvendig opplæring for å kunne utføre sitt yrke, mens erfaring viser at dette ofte kan være vanskelig å gjennomføre nettopp på grunn av tidspress.

 

Moderne undervisningsmetoder har nå tatt spranget fra de gode gamle brevkursene, til dagens moderne nettbaserte undervisningsplattformer. Det er nå faktisk mulig å gjennomføre nettstudier inntil mastergrad for enkelte retninger. Cleaning.no er landets eneste offentlig godkjente skole for renhold som tilbyr fleksibel utdanning i form av nettstudier, nettstudier kombinert med samlinger og andre fleksible tilpasninger. Trond vil i sitt foredrag forklare nærmere for deg hvordan nettskolen fungerer, og hvorfor fleksibel utdanning også bør innføres for deres medarbeidere.

 

Cleaning.no er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for profesjonelle renholdsbedrifter og offentlig virksomheter i Norge. Cleaning.no er en enhet i Norwegian Cleaning Consultants AS, som er et kurs og kompetansesenter for profesjonell renholdsvirksomhet. Selskapet drifter også nettportalen www.cleaner.no som tilbyr offentlig godkjent nettskole, samt fagbloggen for renhold www.goclean.no   

 

 

cleaning.no

trond.husby@cleaning.no

906 76 906

bottom of page