top of page

NAV i en ny tid

Foreleser: Tove Reppen Brekke

 

Tove har sin opprinnelige bakgrunn fra politiet som mellomleder, men begynte i  Aetat og senere i NAV i 2003. Foruten den juridiske bakgrunnen er Tove bl.a. utdannet coach og har i tillegg arbeidet som leder i NAV-kontor i mange år, før veien gikk videre til fylkeskontoret i NAV Akershus.  Der arbeider hun med innføring og omstilling, og tidvis som LEAN-prosjektleder foruten prosessledelse ut mod ledergrupper i anledning et landsomfattende lederutviklingsprogram.

 

Tema: NAV i en ny tid

 

Som Innføringskoordinator for digitalisering i Akershus koordinerer Tove innføringen av nye digitale løsninger i fylkets 25 enheter. Vesentlig i dette arbeidet er å være endringspådriver, synliggjøre gevinstdrivere og gi lederstøtte i digitaliseringsarbeidet ut mot enhetene. Rollen medfører tett samhandling med prosjektene i direktoratet som utvikler nye digitale løsninger for brukere, arbeidsgivere og medarbeidere i NAV.

NAV Akershus

 

Tove R. Brekke

Seniorrådgiver/ STAB

Innføringskoordinator for digitalisering

Mob: 90556529

E-post: tove.reppen.brekke@nav.no

bottom of page