top of page

Er renholdsyrket en helserisiko?

Foreleser:  Tom Haugland, lege / driftssjef Maid4You

 

Tom er utdannet lege, og var med å etablere Maid4You for å «spe på» inntektene i studietiden. Han kombinerte studier med aktivt driftsarbeid i bedriften, og har dermed tilegnet seg særdeles nyttige erfaringer om renholdsyrket, også sett gjennom legens briller.

 

Tema: Er renholdsyrket en helserisiko?

 

Det snakkes og skrives mye om sykdom og sykefravær, og vi kan vel enes om at sykefravær medfører uheldige konsekvenser både for samfunnet, arbeidsgiver og den ansatte. Renholdsyrket er et fysisk yrke med mye aktivitet, og det er mange holdepunkter for at fysisk aktivitet gir helsegevinster, deriblant på forebygging og i behandling av ulike diffuse plager. Renholdsyrket medfører likevel utfordringer og påkjenninger for renholderens helse, og i dette foredraget vil Tom dele sin medisinske kunnskap og erfaringer knyttet til vurderingene av hvorvidt man bør regne renholdsyrket som en helserisiko for medarbeidere.

Maid4You

tom@maid4you.no

976 17 174

bottom of page