top of page

Hvordan arbeide smartere ved å benytte framtidens robot og sensorteknologi?

Foreleser:  Stig Ronander, Fagsjef ISS Facility Services AS

 

Stig har gjennom sine 27 år i ISS vært med på reisen fra tiden med mopp, vann og kjemi til dagens fokus på roboter og sensorteknologi. Stig har de 5 siste årene hatt ansvar for Fagavdeling Renhold i ISS Norge, og gjennom dette jobbet hovedsakelig med forretningsutvikling.

 

Tema: Hvordan arbeide smartere ved å benytte framtidens robot og sensorteknologi?

 

Gjennom selskapets satsing på smartere renhold har Stig de 2-3 siste årene vært en av drivkreftene rundt utvikling og testing av hvordan IoT, roboter og en digital hverdag kan påvirke og effektivisere renholdet. Vi vil få høre om ISS sine erfaringer så langt, samt noen betraktninger om hvordan fremtidens servicemedarbeider vil kunne dra nytte av og jobbe sammen med teknologien i fremtiden.

ISS Facility Services AS

Mobil: (+47) 400 10 066

E-post: stig.ronander@no.issworld.com

Nett: www.no.issworld.com

bottom of page