top of page

Utvalgt tema på cleaning.no høstkonferanse & messe 24-25 oktober


Når går bruk av innhentet informasjon over til å bli misbruk?

Ny informasjonsteknologi legger til rette for en mer effektiv arbeidshverdag, men teknologien muliggjør også overvåking og kontroll av ansatte i et helt annet omfang enn det vi har sett tidligere. Dette berører også medarbeidere innen renholdsbransjen, og mange stiller spørsmål om f.eks nettbrett på renholdsvogna er «innafor», så lenge den har GPS sporing. Kan arbeidsgiver gjøre dette uten å bryte personvernregler?

cleaning.no renholdskonferanse den 24-25 oktober vil fagdirektør Ove Skåra i Datatilsynet delta, hvor han gir deg det viktigste du trenger å vite om hvilke grenser som arbeidsmiljø- og personvernlovgivningen setter for hva som er lovlig – og ulovlig bruk av personopplysninger i arbeidslivet. Representanter fra leverandør og IT sektoren vil også delta, og alt ligger til rette for et spennende program med utfordrende debatter.

Følg denne lenken for mer informasjon om konferansens program.

Anbefalte poster
bottom of page