top of page

Renhold og merkevarebygging


Avkastningen på kapital investert i renhold er ofte vanskelig å tallfeste. Dette fører ofte til at det blir sett på som en unødvendig kostnad, og kvalitet nedprioriteres. Resultatet forringer bedriftens merkevare og skaper følgelig en mulighet for konkurrenter til å oppnå en konkurransefordel. Så hvordan kan den utnyttes ved å bruke renhold til merkevarebygging?

Renhold i detaljhandel

Et kunnskapsdokument nylig gitt ut av The Professional Retail Store Maintenance Association (PRSM), utforsket viktigheten av hvordan detaljhandelsbedrifter kan hjelpe sine merkevarer å imøtekomme deres og forbrukernes standarder til renhet og innemiljø. Rapporten la vekt på betydningen av daglig og temporært renhold i butikklokalet, der de fleste bommer på det sistnevnte.

Temporært renhold innebærer periodiske rengjøringstiltak som ikke dekkes av det daglige renholdet, eksempelvis behandling og vedlikehold av gulv, hovedrengjøring og vinduspuss. Daglig renhold i seg selv vil aldri være tilstrekkelig for å holde en jevn og god standard på renholdet. F.eks. vil slitte gulvflater aldri se helt bra ut, uansett hvor godt de vaskes. I tillegg vil det over tid samles smuss på vegger, himling og andre overflater som ikke rengjøres regelmessig.

Forbrukerens ønske om å fysisk tilknyttes merkevaren og dets produkter, vil alltid eksistere, og her spiller også renholdet en viktig rolle. I følge en undersøkelse utført av ISSA (The Worldwide Cleaning Industry Association), rapporterte 95% av kjøpere at urene toaletter og uhyggelige lukter, har stor innflytelse på handelsbeslutninger, i tillegg til skitne gulv, søl eller flekker, skitne handlekurver og andre faktorer.

Detaljhandelsbedrifter har en tendens til å undervurdere verdien av tilstrekkelig daglig rengjøring og spesielt temporært vedlikehold. Det viser seg at blanke gulv og generell renhet har en direkte innvirkning på omsetningen og bør vektlegges av butikker som ønsker å tiltrekke seg kunder og øke salg.

Renhold i kontorbygg

Renhold i kontorbygg har også en stor betydning for merkevarebygging. Nøkkelordet her er intern merkebygging; de ansattes identifisering og tiltro til merkevaren. Renhold er en svært høylytt, men ofte oversett kommunikator. Renhold formidler hvem bedriften er, hva den tror på, og sier noe om merkevarens integritet. “Kvalitet i alle ledd”, er et uttrykk som neppe kan leves ut hvis arbeidsplassen er skitten.

De fleste av oss sørger for at det er strøkent hjemme før vi får middagsselskap, fordi vi ønsker å formidle til våre gjester at vi er seriøse og oppegående, og bryr oss om andres trivsel i vårt selskap. Samtidig verdsetter vi selv å komme til rene hjem når vi er invitert til andres. Det gir et godt inntrykk, ikke bare av stedet, men menneskene som bor der. Så hvorfor har vi ikke samme holdning til kontorene våre?

Som et rent hjem, forteller et rent og godt vedlikeholdt kontorbygg kunder og potensielle rekrutter at bedriften er seriøs, oppegående og bryr seg om andres trivsel.

Renhold i skoler og barnehager

Hvor ren en skole er, kan ha en stor betydning for elevens suksess. Mangel på renhold kan lede til sykdom, kronisk fravær og elever som faller bak sine medelever, viser en rekke ny forskning på temaet.

En forskningsrapport utgitt av TACIR, forteller at skoler har i gjennomsnitt fire ganger så mange brukere som kontorbygg per kvadratmeter, som i tillegg er verter av ulike forurensningskilder som krittstøv, jord, sand og grus. Innendørs luftforurensning kan føre til astma, en ledende årsak til elevfravær, som er en vesentlig utfordring i dagens skolesystem. Rapporten utnevner “renhold og velordnet klima” som det mest kritiske problemet i skolesystemet, ifølge skolenes lærere og administrasjon. I tillegg viser den til en omfattende studie som viser en stor sammenheng mellom elevenes prestasjon og frekvens på renhold i klasserommet.

Helseaspektet ved renhold blir desto større, jo yngre elevene er. Barnehagebarn bærer enda sterkere forurensningskilder i tillegg til å ha svakere immunforsvar. Foreldre og medarbeidere i skoler og barnehager blir stadig mer bevisste på viktigheten av godt renhold og god hygiene, som gir skoler og barnehager en større grunn til å bruke renhold som konkurransefordel. Til tross for økende bevissthet, er renhold fortsatt en mangelvare i mange skoler og barnehager i Norge.

I likhet med detaljhandelsbedrifter, får både skoler og barnehager hyppige besøk av kunder (i dette tilfellet barn, elever og deres foreldre). Forskjellen her er at situasjonen er blitt mye mer personlig. Her skal våre barn tilbringe store deler av dagen i flere år. Renhold i skoler og barnehager er førsteinntrykket og det ultimate forankringspunktet for institusjonens varemerke og bør alltid være en prioritet for merkevarebygging.

Faktum er at et godt og riktig utført renhold selvfinansieres på mange og ofte uforventede måter, både i form av økte inntekter, kostnadsbesparelser og forhindret tap.

Så hvor mye bør jeg betale for renhold?

Det er ikke alltid nødvendig å øke investeringene for å oppnå konkurransefortrinn. Det viktigste er først og fremst å forsikre seg om at en har valgt riktig leverandør som har gode kvalitetssystemer og kompetente renholdere. Deretter bør omfanget vurderes og justeres iht. reelt behov.

4 Tips for å bruke renhold til merkevarebygging:

  1. Tilpass frekvensen på renholdet til trafikkmengden i hvert rom.

  2. Tilpass kvalitetskravene til rommets funksjon, (et kopirom behøver ikke å være like rent som et toalett).

  3. Lag en årlig vedlikeholdsplan for temporært arbeid sammen med renholdsleverandøren, for å sikre god standard på gulv, vinduer og overflater som ikke dekkes av det daglige renholdet.

  4. Velg en renholdsleverandør som har gode systemer, og kompetente og ærlige medarbeidere.

Artikkelen ble opprinnelig publisert hos sspartner.no

Anbefalte poster
bottom of page