top of page

Lykkelig på jobb?


Lykkelig på jobb?

Hvem sin oppgave er det å skape friske, motiverte og lykkelige medarbeidere?

Som en hovedregel i livet må det aksepteres at vi alle er ansvarlige for vår egen lykke, hvor vi ikke utelukkende kan plassere ansvar for de dårlige dagene og opplevelser utenfor oss selv. Vi kjenner ordtaket; «Det viktigste er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det». Likevel bør alle seriøse arbeidsgivere være opptatt av medarbeidernes helse, og da herunder også legge til rette for arbeidsglede og lykkelige ansatte. Vår adferd styres av våre behov og følelser, og for å skape engasjement, begeistring og opplevelsen av å gjøre et meningsfylt arbeid, bør arbeidsgiver bidra til at ansatte trives med sitt arbeid og sinn arbeidsgiver. Når vi tar i betraktning at redusert sykefravær også gir bedret lønnsomhet for bedriften, kan det vanskelig argumenteres mot viktigheten av å ta de ansattes helse på alvor.

Arbeidsglede

Arbeidsglede er følelsen du har når du har det godt på din arbeidsplass og gleder deg til å gå på jobb. Viktige bidrag vil være hyggelige kolleger, mestring av arbeidsoppgaver og den gode følelsen av at det du gjør faktisk har en betydning. For mange er dette faktorer i seg selv som er meget sentrale og derfor også svært betydningsfulle for opplevelsen av god livskvalitet. Arbeidsgleden kommer gjerne ikke av seg selv, men krever at både medarbeideren og ledelsen tar ansvar og deltar aktivt i de tiltak og rammer som skapes for å bidra til trivsel og motivasjon.

I tillegg til at høy arbeidsglede reduserer sykefraværet, har mange undersøkelser også vist at medarbeidernes arbeidsglede vil kunne smitte over på kundens opplevelse av kontakten mellom kunde, medarbeider og virksomhet. Det er gjerne medarbeidere med høy arbeidsglede som også yter det lille ekstra, og som da gir den gode kundeopplevelsen. Fornøyde kunder er lojale kunder. Noen undersøkelser har faktisk vist at økt arbeidsglede hos de ansatte vil gi en betydelig stigning i kundelojaliteten. Og i tillegg vil god trivsel på arbeidsplassen normalt også påvirke positivt kvaliteten av vårt arbeid.

Noen råd til lederen

 1. Skap rammer som medarbeiderne skal utføre deres arbeid innenfor, og knytt arbeidsglede og virksomhetens verdigrunnlag sammen. Godt humør er smittsomt.

 2. Gå foran og skap et godt arbeidsklima ved at du selv er positiv. Sett bedriftens mål også for arbeidsgleden.

 3. Prioriter tid for ledelse og skap gode relasjonen til medarbeiderne. Lag system og struktur for bedriftens fokus på å skape arbeidsglede.

 4. Involver og engasjer de du har lederansvar for. Hold fokus på arbeidsglede gjennom hele året, og unngå at det kun blir skippertak nå og da. Husk at arbeidsgleden kan ikke vedtas, den oppleves.

 5. Savner du egen ledererfaring og kompetanse, søk råd hos andre som kan hjelpe deg.

 6. Virksomheten har gevinster ved arbeidsglede. Lavere turnover, lavere sykefravær og høyere kundelojalitet er dokumenterte effekter. Medarbeidere med høy arbeidsglede skaper altså bedre bunnlinje.

Noen råd til medarbeideren

 1. Tenk igjennom hva som gir deg arbeidsglede. Hva gjør deg stolt ved ditt arbeid? Den service du yter til kundene og/eller den betydningen du har for dine kolleger?

 2. Ta ansvar for egen arbeidsglede. Delta aktivt i de tingene som forbedrer arbeidsgleden

 3. Gjør andre glade. Det å ha positive mennesker rundt oss gjør oss selv også glade.

 4. Vær positiv og konstruktiv. Gjør ikke problemer større enn det de er. Tenk positivt selv om du ikke er like tilfreds med alt og alle rundt deg. Det er vanskelig å endre på andre mennesker, og du bør derfor heller forsøke å endre på hvordan du tenker om dem.

 5. Vær klar over at din arbeidsglede er en del av din livskvalitet, og arbeidet er en viktig del av din identitet som menneske. En investering i arbeidsglede er derfor en viktig investering i din livskvalitet.

Arbeidsgivers omdømme og overordnede lederskap, medarbeiderens nærmeste leder og samarbeid med kolleger, det daglige arbeid, lønn og ansettelsesforhold samt faglig og personlig utvikling er alle faktorer som vil kunne påvirke den ansattes arbeidsglede. Vi er unike individ med ulike behov, og veien til høy arbeidsglede er ikke lik for alle.

Arbeidsgleden viser seg ofte lavere i små virksomheter enn i de større, og vi må derfor være oppmerksom på at mindre virksomheter også kan ha stor nytte av å sette arbeidsglede på dagsorden. Arbeidsgleden kommer ikke av seg selv, den skapes.

Anbefalte poster
bottom of page