top of page

Engasjerte deltagere på cleaning.no renholdskonferanser!

cleaning.no har nå i september gjennomført renholdskonferanser i landets 5 største byer. Vi startet i Bergen og Stavanger, en tur innom Oslo, før vi avsluttet i Trondheim og Tromsø. For nærmere 100 engasjerte deltagere har våre foredragsholdere formidlet sin kunnskap og klokskap, og entusiastisk delt sine erfaringer og innsikt.

Brith Sørensen, NAV Arbeidslivssenter

Et variert og innholdsrikt program har tatt konferansedeltagerne med på en 2 dagers reise relatert til profesjonelt renhold, hvor vi startet med et historisk tilbakeblikk på fagets utvikling og endte med oppmuntrende innspill på hvordan man kan lykkes med sin renholdsvirksomhet. Vi har også hørt interessante og nyttige innlegg fra våre forelesere fra NAV, RVO, CityMaid, KBD Gruppen, Tork og Arbeidstilsynet.

Foredragene kan du laste som .pdf-fil her.

For oss i cleaning.no har det vært svært givende å møte så mange engasjerte konferansedeltagere, og få ta del i både diskusjoner rundt faglige utfordringer, og ikke minst sosiale sammenkomster. Vi takker både utstillere, deltagere og forelesere for årets konferanse, og ser frem til å møte dere igjen til neste års konferanse.

Gruppearbeid i Tromsø

Steve Mutch, Regionalt Verneombud

Anbefalte poster
bottom of page