top of page

Hva er en god bedriftshelsetjeneste?


På cleaning.no renholdskonferanse i september vil mange relevante og viktige temaer bli tatt opp av våre foredragsholdere. Et av temaene som blir tatt opp av RVO gjelder hvordan bedriftens ledelse og renholdere skal få best mulig utbytte av bedriftshelsetjenesten. I dagens artikkel ser vi på enkelte viktige fokusområder.

Tidligere evaluering av bedriftshelsetjenesten (BHT) har kommet fram at BHT arbeidsområder var litt usynlig for renholdsvirksomhetene. Mange ledere og tillitsvalgte var ikke helt klar over hva BHT drev med, og økt kundeorientering og satsing på kvalitet var derfor en av anbefalingene fra rapporten.

Grunntenkningen i arbeidsmiljøloven Elementene som BHT leverandører evalueres mot er kompetanse og tverrfaglighet, kvalitetssystem, etikk, virksomhetsplanlegging i BHT, kunderelasjon, informasjon og markedsføring, HMS-planlegging, kartlegging og risikovurdering, tiltak, undervisning og rådgivning, helsefremmende arbeidsplasser, målrettet helseovervåking, arbeidsmedisinsk poliklinikk, inkluderende arbeidsliv og tiltak mot rusmidler og spilleavhengighet.

Høy faglig standard Idealet for en god BHT er at den skal holde en høy faglig standard, og klarer å forholde seg til de ulike roller den skal ha overfor renholdsvirksomheten. BHT samarbeider aktivt med virksomheten og bidrar til medvirkning og egenaktivitet fra ledelse og ansatte. BHT bruker anerkjente metoder, arbeider tverrfaglig og bidrar både til gode tiltak, god dokumentasjon, regelmessig evaluering og kontinuerlig forbedring. BHT inviterer til en løpende dialog om hvilke tjenester det er behov for.

Tilsvarende er idealet for renholdsvirksomheten at den holder en høy standard i HMS arbeidet og etterspør et tilsvarende høyt faglig nivå på BHT. Virksomheten ser behovet for involvering av ledere og ansatte i HMS-arbeidet og måler ledelsens innsats. Virksomheten ønsker BHT som en pådriver i HMS-arbeidet og legger forholdene til rette for dette. Virksomheten stiller krav til BHT og etterspør BHTs bidrag til dokumentasjon, evaluering og kontinuerlig forbedring. Virksomheten inviterer til en løpende dialog om hvilke tjenester det er behov for.

Satser mer på BHT Det blir ikke noen god BHT hvis ikke både virksomhet og BHT stiller opp for hverandre og bidrar felles til bedre helse og arbeidsmiljø. Litt spissformulert kan man si at enhver virksomhet får den BHT den fortjener, men at også enhver BHT får den virksomheten den fortjener. Innser man det, er sjansen større for at man lykkes. Myndighetene satser nå også mer på BHT, blant annet gjennom en utvidelse av bransjeforskriften som sier hvilke bransjer som plikter å ha BHT, som for eksempel renholdsbransjen. Arbeidstilsynet er dessuten blitt pålagt en særskilt plikt til å føre tilsyn med BHT, som også må være offentlig godkjent for å drive lovlig.

God BHT

God BHT er et verktøy som ble utviklet for å bidra til å kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten i Norge. Det ble etablert et bredt sammensatt samarbeidsprosjekt hvor profesjonsforeningene innen BHT, LO, arbeidsgiversiden ved NHO, Direktoratet for arbeidstilsynet, Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og Statens arbeidsmiljøinstitutt deltok. Mer opplysninger om God BHT 2007 finner du på STAMIs hjemmeside, www.stami.no, under BHT-sekretariatet.

Ønsker du å lære mer om dette temaet? Meld deg på renholdskonferansen i 5 norske byer i september. Les mer om konferansene her.

Anbefalte poster
bottom of page