top of page

Fremtidens vinnere innen renhold? (del 1)


fremtidens vinnere innen renhold?

Dette er første innlegg i en serie på tre innlegg om viktige suksessfaktorer for å lykkes med renholdsvirksomhet. Neste innlegg kommer 19.05.

Alle som starter og eier en bedrift har rimeligvis et ønske om lønnsomhet for virksomheten. Uten bedriftsøkonomisk lønnsomhet har bedriften ikke livets rett, og vil før eller siden måtte avvikles eller begjæres konkurs. De fleste nystartede bedrifter i Norge må faktisk gi opp etter få års drift. Innen renholdsbransjen har vi over flere år registrert en betydelig nyetablering, og i vårt lille land finnes det nå flere tusen registrerte og godkjente renholdsbedrifter. Og, alle altså med et sterkt ønske om å lykkes. Dette påvirker markedssituasjonen også for de større og allerede etablerte bedriftene, som dermed presses til nytenkning for å opprettholde sin berettigelse som en attraktiv og lønnsom aktør i bransjen.

Hva er da den store suksessfaktoren som skiller de bedriftene som overlever fra de som må kaste inn håndkleet? Vi tenker at dette er et sammensatt bilde, og skal i de påfølgende dagene se nærmere på noen viktige faktorer som renholdsvirksomheter etter vår oppfatning må ha et bevisst og aktivt forhold til. Dette er første innlegg i en serie på tre innlegg. Neste innlegg vil komme 19.05.

Fag - hva må vi kunne?

Først det mest opplagte. En renholdsbedrifts ledelse og ansatte må inneha nødvendig renholdskompetanse. Imidlertid behøver du ikke så mye penger for å etablere og registrere et renholdsfirma som aksjeselskap, skaffe deg en fin logo og hjemmeside , og presentere bedriften i markedet som en ”profesjonell renholdsbedrift”. Fasaden ser bra ut, mens faktum er at mange ledere i renholdsbedrifter har et påfallende lavt faglig kunnskapsnivå både for ”drift og bedrift”, og da som regel uten at de er villig til å innrømme det selv. Men, ikke bli fornærmet. Gjør heller noe med det. Kunder blir etter hvert flinkere til å se hvem som virkelig kan faget, og vi støtter oss da til gode gamle Darwin; Den sterkeste og smarteste vil overleve, og ikke nødvendigvis den bedriften med finest hjemmeside. Vi er overbevist om at solid faglig fundamenterte og langsiktige bedrifter har en betydelig større mulighet for overlevelse og suksess enn de kortsiktige kyniske.

Utstyr for renhold - hva er godt nok?

Mopping av gulv er en godt utprøvd metodikk, hvor bøtte og klut hører fortiden til. Likevel, våre nordiske metoder og utstyr er ikke hva som foretrekkes i alle land. Drar du mot øst-europa brukes fortsatt mye bøtte og klut, mens sydover dominerer spaghetti-moppen. Spranget er stort til dagens nye teknologi med for eksempel robotstyrte gulvvaskemaskiner og støvsugere. Hva skal man da velge av utstyr fra utvalget av ny og gammel teknologi? Vår erfaring er at valg av utstyr, maskiner og midler handler for de fleste mest om en smakssak og egne preferanser, og at det vanskelige valget heller står mellom hvilken leverandør man skal velge. Vi anbefaler i den sammenheng å se etter leverandører med gode serviceordninger, leveringsdyktighet, sortiment og ikke minst med suveren kundeservice. Husk at de fleste renholdsbedrifter kun har ca 5-7 % av sine kostnader knyttet til materiell, og det er lite å spare i det store bildet ved å forhandle på noen få kroner spart på for eksempel kjemikaliene, fremfor det å ha en samarbeidspartner som stiller opp og leverer når du trenger det.

Anbefalte poster
bottom of page