top of page

NS INSTA 800 - 👍 eller 👎 ? (+ quiz)


RengjĂžringskvalitet - goclean.no

En renholdsplan bÞr ikke kun bestÄ av frekvensplan og arbeidsbeskrivelse, men ogsÄ beskrivelse av kvalitetsmÄl. Hvor rent skal det vÊre? Det finnes imidlertid utallige eksempler pÄ avtaler inngÄtt mellom oppdragsgivere og renholdsbedrifter, eller hos offentlige etater, hvor kvalitetsmÄl er fullstendig fravÊrende. Avtaler kun basert pÄ renholdsfrekvenser og arbeidsomfang kan lett gi grunnlag for uoverensstemmelser nÄr det daglige renholdet skal kvalitets vurderes. Det bÞr derfor tilstrebes at beskrivelser av tiltak for kvalitetssikring, herunder ogsÄ kvalitetsmÄl, blir en selvfÞlgelig del av alle renholdsplaner og avtaler.

En behovsvurdering av renholdet hvor det ikke er fastsatt kvalitetsmÄl overlater i stor grad til renholderen selv Ä avgjÞre om resultatet av dagens arbeid er ok. Vi kan lett forstÄ at dette er et sÄrbart system, da ulike mennesker kan ha svÊrt ulik oppfatning om hva som er rett kvalitet. I alle tilfeller stiller det store krav til opplÊringen av renholderne, noe som vi vet av praksis at mange sliter med Ä fÞlge opp. Vi ser altsÄ at kvalitetssikringen ofte i stor grad hviler pÄ den enkelte renholders dyktighet, og ikke pÄ systematisk kvalitetsarbeid.

Vurdering av renholdskvalitet er tradisjonelt basert pÄ estetiske krav og visuell bedÞmmelse, og gjerne gjennomfÞrt utfra tanken om at «det man ikke ser har man ikke vondt av». Vurderingene domineres altsÄ av mer eller mindre kvalifisert synsing. Ved visuelle bedÞmmelser er det viktig at avtalte kvalitetsmÄl forstÄs likt av bÄde oppdragsgiver og leverandÞr. Her kommer da NS INSTA 800 inn som et konkret hjelpemiddel.

NS INSTA 800

Kvalitetssystemet NS INSTA 800 er en standard for fastlegging og vurdering av rengjĂžringskvalitet, og kan vĂŠre et godt verktĂžy for bĂ„de visuell inspeksjon og objektive mĂ„linger av rengjĂžringskvaliteten. Men, systemet fungerer som regel dĂ„rlig dersom ikke involverte parter har tilegnet seg nĂždvendig kunnskap om hvordan kvalitetsmĂ„lene skal fastsettes og evalueres. Det synes for eksempel Ă„ vĂŠre en utbredt misforstĂ„else blant innkjĂžpere at innfĂžring av ”Instarenhold” skal i seg selv automatisk gi bĂ„de lavere priser og bedret kvalitet.

Oppdragsgivere, leverandÞrer og brukere der INSTA 800 anvendes har forskjellige behov nÄr det gjelder kunnskap og kompetanse om standarden, basert pÄ hvilken posisjon personen har. Det er i standarden beskrevet fire kunnskapsnivÄer. KunnskapsnivÄ 3 omfatter grundig kunnskap om visuell kontroll, og noe kunnskap om instrumentelle mÄlemetoder. I tillegg til dette omfatter kunnskapsnivÄ 3 grundig kunnskap om de statistiske vilkÄrene for mÄling av kvalitet. Dette kunnskapsnivÄet er beregnet pÄ personer som utfÞrer kontroller, for eksempel arbeidsledere, inspektÞrer og andre som er ansvarlige for kvalitetsbedÞmmelser. KunnskapsnivÄ 2 er beregnet for renholdere, og inneholder mye av det samme som nivÄ 3, men er betydelig forenklet spesielt pÄ de avsnitt som omhandler kontrollrutiner av renholdet.

I forbindelse med anbudsforespÞrsler mÄ tilbyderen som regel dokumentere sine kvalitetsprosedyrer, ofte ved Ä oppgi referanser og beskrivelse av erfaring fra tilsvarende prosjekter. Kvalitetssystemet mÄ beskrives ved blant annet fremlegging av dokumentasjon for personalets kompetanse og bedriftens utdanningsplaner for renholdere og ledere, administrative rutiner, og ikke minst synliggjÞring av bedriftens rutiner for avvikshÄndtering. Denne dokumentasjonspakken er viktig, og er godt egnet til Ä synliggjÞre hvorvidt man arbeider ryddig og systematisk mot Ä oppnÄ rett kvalitet for sin kunde.

Kunder av renholdstjenester kan rimeligvis ogsÄ forvente at en leverandÞr kan dokumentere at medarbeidere pÄ forskjellige nivÄ i organisasjonen innehar nÞdvendig kompetanse i bruken av standarden. I standardens normative tillegg B heter det at kunnskap om standarden kan tilegnes ved selvstudium eller gjennom kursdeltagelse, men kunnskapsnivÄ 3 og 4 kan kun oppnÄs ved kursdeltagelse eller ved grundig selvstudium. Kunnskapen skal vedlikeholdes ved praktisk bruk eller ved tilleggskurs, og kan dokumenteres ved diplom/kurssertifikat utstedt av tredjepart. Kunden kan ogsÄ be om en uavhengig vurdering av egenheten til renholdsleverandÞren. Dette er likevel ikke noe som fremkommer som et absolutt krav i standarden, men noe som kunden kan be om dersom Þnskelig. Smarte innkjÞpere, og tilbydere, vil likevel heller fokusere pÄ aktÞrenes realkompetanse enn formalkompetanse. Erfaring fra bruk av Insta 800 andre steder vil da rimeligvis kunne bli vektlagt.

INSTA 800 benyttes for det meste der hvor man har store bygningsmasser, som for eksempel kommuner og sykehus. Beklageligvis viser det seg ofte at mange pĂ„ tross av kurser og sertifikater likevel ikke forstĂ„r hvordan man bĂžr benytte Insta 800 i kvalitetsarbeidet. OpplĂŠringen blir kanskje litt som med bilsertifikat, at det beviser at du har lov Ă„ kjĂžre bil men ikke nĂždvendigvis er sĂ„ dyktig sjĂ„fĂžr? Mange er i utgangspunktet positiv til Ă„ benytte Insta 800, men energien brenner gjerne ut etter noen mĂ„neder og kvalitetsarbeidet ender ut i hva man kan kalle en ”Insta-bastard”, med manglende oppfĂžlging av standardens intensjoner. Etterhvert havner Insta i skuffen.

I tilfeller der hvor Insta 800 kan virke for komplisert og omfattende har jeg erfaringer med at mange utvikler sin egen ”Insta-light” versjon hvor det fastsettes kvalitetsmĂ„l, men da gjerne med en forenklet beskrivelse av resultatkrav og gjennomfĂžring av kontroller. Med utgangspunkt i at Insta 800 tross alt bare skal vĂŠre et kvalitetsverktĂžy, sĂ„ er vel en slik tilpassing greit sĂ„ lenge oppdragsgiver og leverandĂžr begge er fornĂžyd med resultatet.

Kvalitetsarbeid mÄ vÊre basert pÄ kompetanse, gjensidig tillit og en stor dose sunn fornuft. Det mÄ det vÊre klart for alle medarbeidere at de har et felles ansvar for at kvaliteten er i samsvar med avtalte spesifikasjoner. Det Þnskes i minst mulig grad personlig synsing fra den enkelte aktÞr, og det skal tilstrebes en kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandÞr som baseres pÄ fakta. Kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig prosess for Ä Þke oppdragsgivers tilfredshet, samt bedriftens egen produktivitet og lÞnnsomhet. En arbeidsgiver som tar kvalitetssikring pÄ alvor skaper trivsel, motivasjon og trygghet pÄ arbeidsplassen.

Re

Quiz

Hvor mye kan du om visuell rengjÞringskvalitet og standarden NS INSTA 800? Vi har laget en liten quiz med 20 spÞrsmÄl og 3 svaralternativer, hvor du skal velge det svaret som hÞres mest riktig ut. SpÞrsmÄlene er knyttet til generell forstÄelse av kvalitetsbegrepet, og hovedprinsipper for visuelle kontroller av rengjÞringskvaliteten.

Anbefalte poster
bottom of page