NS INSTA 800 - ūüĎć eller ūüĎé ? (+ quiz)


Rengj√łringskvalitet - goclean.no

En renholdsplan b√łr ikke kun best√• av frekvensplan og arbeidsbeskrivelse, men ogs√• beskrivelse av kvalitetsm√•l. Hvor rent skal det v√¶re? Det finnes imidlertid utallige eksempler p√• avtaler inng√•tt mellom oppdragsgivere og renholdsbedrifter, eller hos offentlige etater, hvor kvalitetsm√•l er fullstendig frav√¶rende. Avtaler kun basert p√• renholdsfrekvenser og arbeidsomfang kan lett gi grunnlag for uoverensstemmelser n√•r det daglige renholdet skal kvalitets vurderes. Det b√łr derfor tilstrebes at beskrivelser av tiltak for kvalitetssikring, herunder ogs√• kvalitetsm√•l, blir en selvf√łlgelig del av alle renholdsplaner og avtaler.

En behovsvurdering av renholdet hvor det ikke er fastsatt kvalitetsm√•l overlater i stor grad til renholderen selv √• avgj√łre om resultatet av dagens arbeid er ok. Vi kan lett forst√• at dette er et s√•rbart system, da ulike mennesker kan ha sv√¶rt ulik oppfatning om hva som er rett kvalitet. I alle tilfeller stiller det store krav til oppl√¶ringen av renholderne, noe som vi vet av praksis at mange sliter med √• f√łlge opp. Vi ser alts√• at kvalitetssikringen ofte i stor grad hviler p√• den enkelte renholders dyktighet, og ikke p√• systematisk kvalitetsarbeid.

Vurdering av renholdskvalitet er tradisjonelt basert p√• estetiske krav og visuell bed√łmmelse, og gjerne gjennomf√łrt utfra tanken om at ¬ędet man ikke ser har man ikke vondt av¬Ľ. Vurderingene domineres alts√• av mer eller mindre kvalifisert synsing. Ved visuelle bed√łmmelser er det viktig at avtalte kvalitetsm√•l forst√•s likt av b√•de oppdragsgiver og leverand√łr. Her kommer da NS INSTA 800 inn som et konkret hjelpemiddel.

NS INSTA 800

Kvalitetssystemet NS INSTA 800 er en standard for fastlegging og vurdering av rengj√łringskvalitet, og kan v√¶re et godt verkt√ły for b√•de visuell inspeksjon og objektive m√•linger av rengj√łringskvaliteten. Men, systemet fungerer som regel d√•rlig dersom ikke involverte parter har tilegnet seg n√łdvendig kunnskap om hvordan kvalitetsm√•lene skal fastsettes og evalueres. Det synes for eksempel √• v√¶re en utbredt misforst√•else blant innkj√łpere at innf√łring av ‚ÄĚInstarenhold‚ÄĚ skal i seg selv automatisk gi b√•de lavere priser og bedret kvalitet.

Oppdragsgivere, leverand√łrer og brukere der INSTA 800 anvendes har forskjellige behov n√•r det gjelder kunnskap og kompetanse om standarden, basert p√• hvilken posisjon personen har. Det er i standarden beskrevet fire kunnskapsniv√•er. Kunnskapsniv√• 3 omfatter grundig kunnskap om visuell kontroll, og noe kunnskap om instrumentelle m√•lemetoder. I tillegg til dette omfatter kunnskapsniv√• 3 grundig kunnskap om de statistiske vilk√•rene for m√•ling av kvalitet. Dette kunnskapsniv√•et er beregnet p√• personer som utf√łrer kontroller, for eksempel arbeidsledere, inspekt√łrer og andre som er ansvarlige for kvalitetsbed√łmmelser. Kunnskapsniv√• 2 er beregnet for renholdere, og inneholder mye av det samme som niv√• 3, men er betydelig forenklet spesielt p√• de avsnitt som omhandler kontrollrutiner av renholdet.

I forbindelse med anbudsforesp√łrsler m√• tilbyderen som regel dokumentere sine kvalitetsprosedyrer, ofte ved √• oppgi referanser og beskrivelse av erfaring fra tilsvarende prosjekter. Kvalitetssystemet m√• beskrives ved blant annet fremlegging av dokumentasjon for personalets kompetanse og bedriftens utdanningsplaner for renholdere og ledere, administrative rutiner, og ikke minst synliggj√łring av bedriftens rutiner for avviksh√•ndtering. Denne dokumentasjonspakken er viktig, og er godt egnet til √• synliggj√łre hvorvidt man arbeider ryddig og systematisk mot √• oppn√• rett kvalitet for sin kunde.

Kunder av renholdstjenester kan rimeligvis ogs√• forvente at en leverand√łr kan dokumentere at medarbeidere p√• forskjellige niv√• i organisasjonen innehar n√łdvendig kompetanse i bruken av standarden. I standardens normative tillegg B heter det at kunnskap om standarden kan tilegnes ved selvstudium eller gjennom kursdeltagelse, men kunnskapsniv√• 3 og 4 kan kun oppn√•s ved kursdeltagelse eller ved grundig selvstudium. Kunnskapen skal vedlikeholdes ved praktisk bruk eller ved tilleggskurs, og kan dokumenteres ved diplom/kurssertifikat utstedt av tredjepart. Kunden kan ogs√• be om en uavhengig vurdering av egenheten til renholdsleverand√łren. Dette er likevel ikke noe som fremkommer som et absolutt krav i standarden, men noe som kunden kan be om dersom √łnskelig. Smarte innkj√łpere, og tilbydere, vil likevel heller fokusere p√• akt√łrenes realkompetanse enn formalkompetanse. Erfaring fra bruk av Insta 800 andre steder vil da rimeligvis kunne bli vektlagt.

INSTA 800 benyttes for det meste der hvor man har store bygningsmasser, som for eksempel kommuner og sykehus. Beklageligvis viser det seg ofte at mange p√• tross av kurser og sertifikater likevel ikke forst√•r hvordan man b√łr benytte Insta 800 i kvalitetsarbeidet. Oppl√¶ringen blir kanskje litt som med bilsertifikat, at det beviser at du har lov √• kj√łre bil men ikke n√łdvendigvis er s√• dyktig sj√•f√łr? Mange er i utgangspunktet positiv til √• benytte Insta 800, men energien brenner gjerne ut etter noen m√•neder og kvalitetsarbeidet ender ut i hva man kan kalle en ‚ÄĚInsta-bastard‚ÄĚ, med manglende oppf√łlging av standardens intensjoner. Etterhvert havner Insta i skuffen.

I tilfeller der hvor Insta 800 kan virke for komplisert og omfattende har jeg erfaringer med at mange utvikler sin egen ‚ÄĚInsta-light‚ÄĚ versjon hvor det fastsettes kvalitetsm√•l, men da gjerne med en forenklet beskrivelse av resultatkrav og gjennomf√łring av kontroller. Med utgangspunkt i at Insta 800 tross alt bare skal v√¶re et kvalitetsverkt√ły, s√• er vel en slik tilpassing greit s√• lenge oppdragsgiver og leverand√łr begge er forn√łyd med resultatet.

Kvalitetsarbeid m√• v√¶re basert p√• kompetanse, gjensidig tillit og en stor dose sunn fornuft. Det m√• det v√¶re klart for alle medarbeidere at de har et felles ansvar for at kvaliteten er i samsvar med avtalte spesifikasjoner. Det √łnskes i minst mulig grad personlig synsing fra den enkelte akt√łr, og det skal tilstrebes en kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverand√łr som baseres p√• fakta. Kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig prosess for √• √łke oppdragsgivers tilfredshet, samt bedriftens egen produktivitet og l√łnnsomhet. En arbeidsgiver som tar kvalitetssikring p√• alvor skaper trivsel, motivasjon og trygghet p√• arbeidsplassen.

Re

Quiz

Hvor mye kan du om visuell rengj√łringskvalitet og standarden NS INSTA 800? Vi har laget en liten quiz med 20 sp√łrsm√•l og 3 svaralternativer, hvor du skal velge det svaret som h√łres mest riktig ut. Sp√łrsm√•lene er knyttet til generell forst√•else av kvalitetsbegrepet, og hovedprinsipper for visuelle kontroller av rengj√łringskvaliteten.

Gå til Quiz

Anbefalte poster