top of page

En profesjonell renholder?


Profesjonell renholder?

Hva skal til for at man kan kalle seg en profesjonell renholder?

En profesjonell er en person som er utdannet/faglært og utøver en profesjon. Man må altså ta en spesialisert utdanning for å kunne kalle seg profesjonell innen et yrke. En definisjon av begrepet profesjonell kan da bli en yrkesgruppe som er kjennetegnet ved spesialiserte faglige ferdigheter. Blir så våre renholderne gitt opplæring slik at de har nødvendige spesialiserte faglige ferdigheter, er trygg på hvordan arbeidet skal utføres, og med god yrkesstolthet kan kalle seg en profesjonell Renholder?

Yrkestittelen Renholder

Vi vet at for eksempel en rørlegger er en person som har en bestemt utdannelse med spesialiserte faglige ferdigheter for å kunne utøve et sett arbeidsoppgaver. Tilsvarende gjelder for svært mange yrker som har en såkalt beskyttet yrkestittel, og som ofte er knyttet til en offentlig godkjenning. Det kan være direkte straffbart å utgi seg for å inneha en profesjon man ikke er godkjent for. Hva så med yrket Renholder? Først og fremst må vi slå fast at «kjært barn har mange navn», hvor yrket har flere alternative betegnelser, som blant annet servicemedarbeider, renholdsassistent, rengjøringsbetjent, fagrenholder, og renholdsoperatør. Det er ikke enkelt for folk flest å se hva som kan være eventuelle kompetanseforskjeller på disse yrkesbetegnelsene. I motsetning til for eksempel betegnelsen servicemedarbeider, forstår vi likevel mer intuitivt hvilket arbeid en renholder utfører. Han holder det rent, hvor rengjøringen er en hovedoppgave. Men, hvilke spesialiserte faglige ferdigheter denne personen har er likevel langt mer uklart. Ofte uklart både for renholderen selv og for omgivelsene.

Læreplan for renholdere

Ved en gjennomgang av renholdsbedrifters hjemmesider kan det synes som om de fleste har svært gode systemer for opplæring av sine ansatte. Enkelte bedrifter har naturligvis grunn til å være fornøyd med opplegg og gjennomføring av sin opplæring. Men, beklageligvis har vi altfor ofte registrert tilfeller hvor opplæringen gjerne begrenses til utdeling av en T-skjorte med logo (uniformen), demonstrasjon av hvordan skifte mopp, og deretter «ha en god dag». Spesielt tydelig er dette når bedriften ansetter vikarer.

Vi kan vel da neppe, med hånda på hjertet, påstå at vi utdanner profesjonelle renholdere. Og, hva bør våre renholdere egentlig kunne beherske teoretisk og praktisk for at vi skal kunne snakke om utøvelsen av profesjonelt renhold? Vi skulle gjerne sett at virksomheter innen renhold sammen utvikler en felles læreplan som følges dersom de ønsker retten til å benytte yrkestittelen Renholder for sine ansatte. Læreplanens ambisjonsnivå bør gjøre det mulig for de fleste som ønsker å arbeide med renhold å gjennomføre en basisopplæring. Vi ønsker ikke nye kompliserte offentlige monopoliserte sertifiseringer, men altså en detaljert felles læreplan for basisopplæring som leder frem til retten til å kalle seg renholder. Læreplanen bør inkludere både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring.

Vi foreslår at 3 nivåer kan benyttes for yrkestittelen Renholder;

  1. Renholdsassistent. Dette er din yrkestittel før du har gjennomført din utdannelse som renholder, og mens du er under utdanning praktisk og teoretisk.

  2. Renholder. Dette er din yrkestittel når du har gjennomført kvalifiserende teoretisk og praktisk grunnopplæring. Du har tilegnet deg spesialiserte faglige ferdigheter.

  3. Renholdsoperatør, som er renholder med fagbrev. Læreplanen for å kunne ta fagbrev er allerede definert.

Om vi skal kunne bruke våre renholderes gode kompetanse som en positiv profilering av yrket, og kanskje som et konkurransefortrinn i jakten på nye kunder, må det være en forutsetning at vi kan tydelig kommunisere hvilken opplæring som faktisk er lagt til grunn og gjennomført for at renholderen kan kalles profesjonell.

Anbefalte poster
bottom of page