top of page

Derfor bør du aldri bruke salmiakk!


Salmiakk

Salmiakk er et middel de fleste av oss kjenner til. Vi er oppvokst til å kjenne den sylskarpe lukten etter at mor hadde tatt julevasken, og mange av oss har til og med ved en eller flere anledninger brukt dette til å rengjøre hjemmet. Men hvor bra er det egentlig?

Salmiakk er en løsning av ammoniakk (NH3), i vann. For de som ikke er kjent med fenomenet, er dette en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Løsningen benyttes stort sett til gjødselproduksjon og selges blant annet som rengjøringsmiddel i de fleste dagligvarebutikker.

Boliger i dag er laget av helt andre materialer, både inn- og utvendig enn de var for 100 år siden, men vi benytter fortsatt samme rengjøringsmidler. Hvorfor? Jo, fordi renhold er et fag de fleste har lært av sine mødre, som igjen lærte det av sine mødre. Med en liten utvikling av fagområdet blant allmennheten, der ofte kjerringrådene hersker, er det lett å falle av kurs. Salmiakk kan være godt egnet for å matte ned vegger før de skal males, men egner seg lite til rengjøring.

5 grunner til å styre unna salmiakken:

  1. Salmiakkens etsende egenskaper gjør at det ødelegger de meste det kommer bort i.

  2. Det kan gi alvorlige etseskader ved hudkontakt, øyekontakt eller ved svelging.

  3. Det frigjør giftige gasser som kan være livsfarlige hvis det brukes sammen med andre produkter.

  4. Salmiakk er meget giftig for vannlevende organismer og er direkte miljøskadelig.

  5. Det finnes i dag utallige rengjøringsmidler som lett kan erstatte salmiakken uten å påføre ulempene nevnt over.

Det har skjedd en rekke tilfeller der folk har kommet i koma og til og med fått hjertestans etter det berømte «ovntrikset», der en skal sette på ovnen med en bolle salmiakk inni og la den stå på over natten.

- Neste gang du tar julevasken, oppfordrer vi at du legger kjerringrådene og gammel kunnskap bak deg, og styrer unna salmiakken.

Skribent:

Patrick Solrunarson ved Support Service Partner

Kilder: Miljøkrim: Utslipp av ammoniakk Helse Norge: Ammoniakk

Anbefalte poster
bottom of page