top of page

Kan vi lære noe fra søppelskandalen i Oslo?


Vi har denne vinteren kunne følge utviklingen av hva vi vel kan kalle en stor skandale innen offentlige innkjøp, tildelingen av kontrakt for fjerning av søppel i Oslo Kommune. Etter at Norsk Gjenvinning hadde tatt hånd om Oslos søppel i 13 år, vant altså selskapet Veireno anbudskonkurransen i fjor. Etter hva vi forstår var lavest pris det tyngst vektede tildelingskriterium, og Veirenos tilbud til kommunen var mer enn 80 millioner under nest laveste tilbud. Og som så ofte før viser det seg at ergrelsen over den dårlige kvaliteten holder seg lenge etter at gleden over den lave prisen er glemt.

Kan dette da være relevant lærdom også for renholdsbransjen? Mange renholdsbedrifter ønsker å delta på offentlige anbudskonkurranser, men etterhvert uttrykker stadig flere stor bekymring for deltagelse når man ser hvilket grunnlag anbudene blir tildelt på. Det har vært snakket og snakket i lang tid om at andre kriterier enn lavest pris må legges til grunn ved tildelinger av kontrakter. Men i praksis er det lite som skjer, og tilbyder med lavest pris vinner nesten alltid i konkurranser. Renholdsbedrifter som har lavest pris har som regel også lavest antall arbeidstimer for renholderne som skal utføre arbeidet. Og, oppdragsgiver stiller samtidig gjerne høye krav til kvalitetsnivåer. Vi har vel alle sett hvordan dette kan utvikle seg i forhold til hvilken kvalitet som faktisk er mulig å levere innenfor de avtalte kostnadsrammer.

Vi kan håpe på at skandalen i Oslo har gitt offentlige innkjøpere nyttig lærdom, men også at renholdsbransjen tenker seg om to ganger før de hiver seg på priskarusellen. For renovasjonsselskapet Veireno ble kontrakten med Oslo kommune begynnelsen på slutten. Offentlige anskaffelser av renholdstjenester må skje på like vilkår for tilbydere gjennom grundig utarbeidede konkurransegrunnlag. Og, innkjøpere må være sitt ansvar bevisst og ikke hovedsakelig fokusere på pris men sikre at kontrakter gjennomføres etter loven med fokus på kvalitet og renholdsfaglig innovasjon. La den beste vinne!

Anbefalte poster
bottom of page