top of page

Overvåkes renholdere?


goclean.no

Dagens kommunikasjonsmidler som smarttelefon og nettbrett, kobler oss kontinuerlig til nettet og kan vise vår nøyaktige posisjon ved hjelp av GPS. Mange av oss tenker ikke noe videre over dette i dagliglivet, og trykker gjerne ”I agree” ved installasjon av nye Apper. Likevel så har det vært oppe en del saker i media hvor arbeidstagere ikke har følt seg komfortabel med at f.eks bruken av deres arbeidsbil kan overvåkes og kjøring kartlegges fra bilens GPS. Flere rettssaker har vist at det stilles svært strenge krav til at en arbeidsgiver skal kunne hente ut slik informasjon om sine ansatte.

Innen renholdsbransjen er det nå flere kommersielle IT selskap som selger programvare for hovedsakelig renholdsplaner som skal benyttes i kombinasjon med nettbrett, hvor denne instalasjonen følger renholdere underveis i deres arbeidsdag, fastmontert på renholdsvognen. Deres kunder er både offentlige etater, som sykehus og kommuner, samt renholdsbedrfter. Renholdsvognen følger renholderen hele arbeidsdagen, og et nettbrett med GPS vil naturligvis ikke bare gi informasjon til renholderen, men også være svært godt egnet for arbeidsgiver til å samle inn detaljerte data for hvor renholderne beveger seg, hvor mye tid som benyttes for renhold av det enkelte rom, toalettbesøk, pauser mm. Disse dataene kan videre legges til grunn for beregninger av renholdsytelser, hvor mange kvm renholderen skal/bør rengjøre pr time, og dermed kan arbeidsgiver altså legge meget definerte tidsrammer for renholderens arbeidsdag.

Jeg har selv snakket med mange bekymrede renholdere som opplever dette som overvåking, og et betydelig arbeidspress. De ønsker derfor en avklaring rundt lovligheten ved arbeidsgiveres bruk av nettbrett med GPS montert på rengjøringsvognen. Argumentene for eller i mot eventuell nytteverdi for en renholder ved å benytte nettbrett i sitt daglige arbeid kan diskuteres, men jeg velger i denne sammenheng kun å se litt nærmere på lovligheten.

Jeg ba derfor om Datatilsynets hjelp til avklaring hvorvidt denne type bruk av GPS for å følge arbeidstageres bevegelsesmønster er lovlig og innenfor hva renholdere må akseptere som ansatt. Jeg fikk følgende svar fra Datatilsynets juridiske avdeling.

Vår svartjeneste gir deg kortfattet rådgivning. Vi vil derfor ikke konkludere i saken din, men gi deg råd og veiledning.

Det følger av personopplysningsloven § 11 a jf. § 8 f at det kun er adgang til å behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å vareta en berettiget interesse, og hensynet til renholderens personvern ikke overstiger denne interessen. Selv om dataene skal brukes til det som kan se ut som legetime formål i form av beregning av renholdsytelser etc, så er fremgangsmåten altfor inngripende og hensynet til renholderens personvern vil i dette tilfellet helt klart overstige interessen til arbeidsgiver. Det vil altså ikke være anledning til å kartlegge renholderens arbeidsdag for å sette rammene for denne, dette må gjøres med andre, mindre inngripende tiltak.

I likhet med Datatilsynet skal jeg ikke konkludere i saken, men konstaterer at Datatilsynet er vel relativt tydelig i sin foreløpige tilbakemelding på spørsmålet om bruken av nettbrett på rengjøringsvognen. Om Datatilsynet skal gjøre noe videre for å utrede saken, må de motta en formell klage. Kanskje noe å ta tak i for de regionale verneombud? Etter min oppfatning kan det i synes som om en nøyere utredning og avklaring kan være nyttig for alle involverte, både arbeidsgivere, arbeidsgivere og utstyrsleverandører.

Anbefalte poster
bottom of page