top of page

Skatteetaten skjerper kravene mot delingsøkonomien


Vi synes det er bra at Skatteetaten nå skjerper kravene mot delingsøkonomien. Det er viktig at alle bedrifter har like konkurransevilkår og at vi sammen kan forhindre sosial dumping.

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper som AirBnB og Uber. I rengjøringsbransjen har vi Freska og WeClean.

I mange år har det svarte markedet vært en av renholdsbransjens største konkurrenter. Når bedrifter som følger lover og betaler skatt ikke klarer å konkurrere med bedrifter som ikke gjør det – blir det skapt en stor svart sektor. De som jobber innenfor en svart sektor, er ofte prisgitt oppdragsgiveren og har ikke den rettssikkerheten eller det regelverket som ansatte i hvit sektor har.

Den teknologiske utviklingen har i de senere årene også skutt fart. Våre konkurrenter er kun ett klikk unna. CityMaid roser dyktige konkurrenter, og er opptatt av at konkurransen foregår på samme grunnlag. For oss er det viktig at de ansatte blir ivaretatt og at man jobber på den hvite siden av loven.

Med delingsøkonomien fikk vi en ny en konkurrent hvor reglene har vært veldig uklare i forhold til oss som driver næring med fast ansatte.

Ansatte i norske bedrifter får automatisk innrapportert egne inntekter til Skatteetaten fra sin arbeidsgiver. For delingsøkonomien eksisterer det ikke et slikt regelverk. Regjeringen satte derfor opp i 2016 et eget utvalg som skal utrede dette. De skal vurdere både mulighetene og utfordringene med framveksten av delingsøkonomien.

Ønsket fra utvalget er å få til en automatisk innrapportering for selskapene i delingsøkonimien, slik vanlige norske bedrifter i dag har. De skal sørge for at vilkårene blir like for alle som driver i en næring, enten de er tradisjonelle bedrifter eller basert på apper.

Nye regler for delingsøkonominen er godt nytt for det profesjonelle markedet!

Da vil det bli mindre sosial dumping og mer like konkurransevilkår for alle i bransjen.

Vibeke Scavenius

Anbefalte poster
bottom of page