top of page

Søke ny jobb?


De fleste av oss ønsker å skifte arbeid og arbeidsgiver en eller flere ganger i løpet av et yrkesliv. Avhengig av din utdannelse, arbeidserfaring, personlige egenskaper med mer, så kan det være relativt enkelt eller nærmest helt umulig å finne nytt arbeid. Hvilke yrkesgrupper som er etterspurt i arbeidsmarkedet vil svinge i takt med samfunnsendringer generelt, men noen yrker er relativt konstante. Renholder er et yrke som det alltid vil være behov for, og da også for teamledere, renholdsledere og andre støttefunksjoner knyttet til utførelse av renholdet. Så, spørsmålet blir da rimeligvis hva skal jeg gjøre for å få den jobben som jeg har lyst på? Det finnes ingen fast fasit på dette spørsmålet, men vi skal likevel i det følgende gi noen enkle tips om hva du bør passe på når du skal søke.

Noen enkle tips for å lage en god CV og søknad:

 • De vanligste punktene å ha med i en CV er kontaktinformasjon, utdanning, arbeidserfaring, kurs, verv, språk og referanser. Bruk gjerne en mail som du kan finne på nettet.

 • Bruk navnet ditt som tittel. «CV» er ikke nødvendig å skrive, da alle skjønner dette. Ikke la din kontaktinformasjon ta halve siden, men før dette opp på en linje.

 • Dine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en kan gi leseren en god start, men husk da at en nøkkelkvalifikasjon blir bedre jo mer objektiv den er.

 • Plukk ut noen av dine viktigste erfaringer som er relevante for jobben du søker, og legg dem øverst i erfaringsdelen.

 • Ta gjerne med et bilde. Du må ikke, men det er vanlig og akseptert, og gjør det lettere å huske deg.

 • Informasjon om ungdomsskole, irrelevante kurs eller om du for eksempel var avisbud som 13-åring gir ingen verdi i din søknad, og kan tones ned eller fjernes fra CV. Men, unngå betydelige huller i din CV. Det er livets løp som skal beskrives, og det bør ikke være perioder som ikke blir forklart

 • Ikke-imponerende språkkunnskap bør unngås. Ikke skriv at du snakker «noe norsk». Godt norsk høres bedre ut, men lyv ikke.

 • Stram opp språket ditt, vær konkret, bruk aktiv variant og ta bort adjektiv og småord som for eksempel nesten, veldig, kanskje, nokså, vel, omtrent og litt. Det heter ikke; Disse ordene kan være i veien. Skriv heller at Disse ordene er i veien. Ser du poenget? Budskapet ser sterkere ut om du sier det tydelig og rett frem. Vi skal ikke muligens bli en dyktig medarbeider. Vi er.

 • Du kan skrive at referanser oppgis på forespørsel. Pass da på at dine referanser er forespurt om å være din referanse, og er forberedt på at du er arbeidssøkende.

 • Ta med dine fritidsinteresser om de bidrar til å fremheve din personlighet.

 • Det er viktig at din CV ikke er full av informasjon som ikke er relevant. Vær kort og konkret, og fremhev det som er aktuelt for den jobben du søker.

 • Ikke fremstå som tryglende. Arbeidsgiveren ønsker å finne ut om du er rett ansatt for jobben, og ikke hva han kan gjøre for å hjelpe deg. I stedet for å kun skrive at du er dyktig og har kvaliteter, skriv at du er dyktig, har kvaliteter, og derfor kan løse arbeidsoppgavene for dem.

 • Prøv å lage en spennende søknad der du tydelig får frem din personlighet. Vi ansetter mennesker, ikke maskiner.

 • Husk at arbeidsgivere merker fort om din søknad er masseprodusert, og de ønsker ikke å være en i mengden.

 • Ikke skriv for langt, maks en side for søknaden og en side for CV.

 • Tenk at søknaden skal ha en spennende og interessevekkende innledning, en overbevisende og forklarende midtdel, og en selgende avslutning.

Husk at det du skal få frem er din sterke motivasjon og gode personlighet, at du uten problem vil klare jobben, og at du helt sikkert vil passe inn i bedriften. Lykke til!

Anbefalte poster
bottom of page