top of page

Når går bruk av innhentet informasjon over til å bli misbruk?

JH.jpg
Forelesere: 

Ove Skåra, fagdirektør Datatilsynet

Jan Henrik Mjønes, juridisk rådgiver i Datatilsynet

 

Etter at Ove Skåra var kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet i femten år gikk han i fjor over i ny rolle som fagdirektør. Han har gjennom sine mange år i Datatilsynet et bedre overblikk enn de fleste over hvordan personvernutfordringer gjerne oppstår, og hvilke konsekvenser det har for dem som opplever at sin rett til personvern blir krenket. Han er en mye benyttet foredragsholder.

 

Tema: Når går bruk av innhentet informasjon over til å bli misbruk?

 

Ny informasjonsteknologi legger til rette for en mer effektiv arbeidshverdag, men teknologien muliggjør også overvåking og kontroll av ansatte i et helt annet omfang enn det vi har sett tidligere.

 

Foredraget gir deg det viktigste du trenger å vite om hvilke grenser som arbeidsmiljø- og personvernlovgivningen setter for hva som er lovlig – og ulovlig bruk av personopplysninger i arbeidslivet. Vi er rimeligvis også spesielt interessert i hva Datatilsynet mener om innretninger som berører renholdsbransjen.

 

Datatilsynet
Telefon: (+47) 22 39 69 30 – Mobil: (+47) 917 91 797
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo 
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no 
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet

bottom of page