top of page

Kvalitetskontroll, organisering og oppfølging av daglig renhold

Foreleser:  Merethe Forfang, enhetsleder av renholdsavdelingen Fagrent, Tromsø kommune

 

Merethe har utdannelse fra BI, Handelshøyskolen i Bergen og Universitetet i Tromsø, hvor en spesialisering i bedriftsutvikling med hovedfokus på organisasjonspsykologi- og ledelse er av størst verdi. Hun har erfaring fra reiselivsbransjen, fiskerinæringen, finans og renhold.    

 

Tema: Kvalitetskontroll, organisering og oppfølging av daglig renhold

 

Som leverandør av renholdet i Tromsø kommune må Fagrent kontinuerlig vurdere leveransene. Suksessfaktorer vil være en effektiv virksomhetsstyring med en tydelig strategi og fokus på leder- og medarbeiderskap. Foredraget fremmer bedriftsutvikling i en kommunal avdeling og de endringene som må til for å beholde posisjonen som den ledende leverandør av renhold i Tromsø kommune.   

 

Tromsø Kommune

Tlf: | 93466720
Merethe.Forfang@tromso.kommune.no

bottom of page