top of page

Kan digitale hjelpemiddel gi oss bedre planlegging og mer effektivt og lønnsomt renhold?

Foreleser:  Magnus Steffensen, Salgsleder FDVhuset AS

 

Magnus er salgsleder og har ansvaret for oppfølging opp mot kunder i alle faser av byggforvaltningen. Har den siste tiden hatt særlig fokus med utvikling og implementering opp mot digitalisering og systematisering av renhold.

 

Tema: Kan digitale hjelpemiddel gi oss bedre planlegging og mer effektivt og lønnsomt renhold?

 

Vi ser på hvordan digitale løsninger kan bidra til å lette kommunikasjon mellom de som skal planlegge og utføre renholdet. Også kommunikasjon mellom renholdere og brukere av bygget. Vi ser også på hvordan man kan visualisere alt som faktisk blir gjort og en dokumentasjon av hvorfor noen arbeidsoppgaver evt ikke blir gjort. Vi ser også på hva digitale verktøy kan gi av muligheter til å visualisere økonomiske konsekvenser av endring av renholdsfrekvenser og kvalitet.

 

 

FDVhuset AS

magnus@fdvhuset.no

90214232

bottom of page