Vi har i tidligere blogger belyst faktorer som kan være av betydning for styrking av den indre motivasjonen hos arbeidstageren, og betydningen av godt utviklede mellommenneskelige ferdigheter som en grunnleggende suksessfaktor. I denne artikkelen vil jeg reflektere nærmere rundt begrepe...

Please reload

Tidligere innlegg

Ikke dropp håndvasken!

18/06/2019

1/16
Please reload

Få arbeid i renholdsbransjen?

Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?