03/05/2018

Overalt der mennesker lever og arbeider, blir det utført en eller annen form for renhold. På tross av renholdets viktige plass i samfunnet har imidlertid ikke renholdsyrket tradisjonelt blitt gitt noen betydelig status. Renhold har vært noe alle tror de kan, som om de fikk det inn med m...

10/03/2017

Overalt der mennesker lever og arbeider, blir det utført en eller annen form for renhold. På tross av renholdets viktige plass i samfunnet har imidlertid ikke renholdsyrket tradisjonelt blitt gitt noen betydelig status. Renhold har vært noe alle tror de kan, som om de fikk det inn med m...

Please reload

Tidligere innlegg

En profesjonell renholder?

10/02/2020

1/17
Please reload

Få arbeid i renholdsbransjen?

Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?