Når det inngås en renholdskontrakt bør den være resultatorientert, og ikke bare bygge på en arbeidsbeskrivelse. Det finnes imidlertid mange eksempler på avtaler inngått mellom oppdragsgiver og leverandør hvor kvalitetsbeskrivelser og mål er fullstendig fraværende. Avtaler kun basert på...

25/02/2017

Vi har denne vinteren kunne følge utviklingen av hva vi vel kan kalle en stor skandale innen offentlige innkjøp, tildelingen av kontrakt for fjerning av søppel i Oslo Kommune. Etter at Norsk Gjenvinning hadde tatt hånd om Oslos søppel i 13 år, vant altså selskapet Veireno anbudskonkurra...

Please reload

Tidligere innlegg

En profesjonell renholder?

10/02/2020

1/17
Please reload

Få arbeid i renholdsbransjen?

Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?