02/02/2017

Vi synes det er bra at Skatteetaten nå skjerper kravene mot delingsøkonomien. Det er viktig at alle bedrifter har like konkurransevilkår og at vi sammen kan forhindre sosial dumping.

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direk...

Please reload

Tidligere innlegg

En profesjonell renholder?

10/02/2020

1/17
Please reload

Få arbeid i renholdsbransjen?

Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?