Smittekjeden er en beskrivelse av hvordan smitte overføres. Her får du lære litt om hvordan du kan bryte smittekjeden.

  • Overføring av smitte kan skje på mange måter, men det må finnes et smittestoff, en smittekilde, en smittevei og en smittemottaker.

  • Sammen med smitteutgangen ho...

Innenfor renholdsbransjen er det særdeles mange nyetableringer av selskap. Det kan se ut som det flere steder allerede er en overetablering av renholdsbedrifter, og at det store antallet kan skape problemer både for de allerede etablerte og de nye renholdsbedriftene. Likevel, generelt e...

Vi er storfornøyde med den vellykkede Renholdskonferansen i 2019 og er nå igang med å forberede årets store begivenhet! Temaet for 2020 er kvalitet og det kompetente blikket

Hva vil det si å ha et kompetent blikk? Hvordan skaffer man seg det? Hva taper man på å ikke ha det?

Alt dette...

Arbeidslivet er en av de viktigste arenaer for vår utvikling som menneske, og som også gir oss en meningsfull tilværelse. Samtidig er vi en viktig forutsetning for verdiskapning for samfunnet. En følge av dette blir da at ineffektive og destruktive medarbeidere kan bli dyrt for arbeidsg...

Please reload

Tidligere innlegg

En profesjonell renholder?

10/02/2020

1/17
Please reload

Få arbeid i renholdsbransjen?

Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?