top of page

Hvordan påvirker apper, padder og andre «smarte» innretninger renholderens arbeidsdag?

anne karin.jpg
Foreleser:  Anne Karin Hafver

 

Anne Karin er daglig leder i det Rogalansbaserte renholdsfirmaet Weda Renhold AS. Weda tilbyr de fleste typer renholdstjenester for sine kunder, og Anne Karin har tradisjon for å være «open minded» og innovativ i forhold til ny teknologi som kan utvikle renholdsfaget. Men, nytenkende rimeligvis også i en kombinasjon med sunn skepsis.

 

Tema: Hvordan påvirker apper, padder og andre «smarte» innretninger renholderens arbeidsdag?

 

Bruken av smarte løsninger i form av mobile apper, roboter, sensorer og web-baserte verktøy har eksplodert. Dette er begynnelsen på en «smart revolusjon» som også berører renholdsbransjen, og som griper mer og mer inn i renholderens hverdag. Anne Karin innleder konferansen med å ta utgangspunkt i dagens status, og trekke noen linjer for hvordan vi bør og kan forholde oss til utviklingen. Åpner dette for spennende muligheter, eller er den nye teknologien kanskje en trussel?

 

 

Weda Renhold AS

 

Epost; annekarin@weda.no

Mobil; 481 50238

www.weda.no

bottom of page